Slovo - 10. jún

Slovo - 10. jún

Tomáš Daniel 10.06.2019 3 minúty na prečítanie

Jn 19, 25 – 34

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.

Žena – Matka - Bohorodička

Boh sa rozhodol vstúpiť na svet skrze ženu. Skrze súhlas viery ženy prišiel v tele. A tak sa Mária stala Bohorodičkou. V Božej rodičke vidíme, ako sám Boh prichádza na svet rovnako, ako aj my, ľudia. Je to potvrdenie jeho stvoriteľského aktu, jeho poriadku stvorenia a zároveň i povýšenie tohto poriadku stvorenia do nadprirodzeného poriadku milosti, je tu náznak nového neba a novej zeme. Ako veľmi si musíme ctiť rodičku, ženu, matku?

Veď Boh sa rozhodol ísť tou cestou! Kto pohŕda ženou, matkou, materstvom, pohŕda samotným Bohom. To, že Mária je Bohorodičkou, odhaľuje nášho Boha, On sám sa nám odhaľuje a odhaľuje nám, aký má vzťah k tomu, čo stvoril.

Totiž v Márii, v jej Božom rodičovstve, sa zjavuje myslenie a vzťah nášho Boha k nám. Prišiel tou cestou, ktorou prichádza každý jeden z nás a tak ako človek sa nám stal blízkym, vie z čoho sme „utkaní“, rozumie nám. V tom, že sa stal človekom vidíme, že nás skutočne miluje, tým, že prežil krehkú existenciu človeka a nakoniec sa vydal do rúk ľudí, aby začalo nové nebo a nová zem.  

Pri pohľade na Božiu rodičku sa nám ukazuje sám Boh, jeho plány, jeho srdce, jeho láska, jeho veľkosť, krása a dôstojnosť stvorenia, muža a ženy, ale dnes hlavne materstva, Božieho materstva.

Pane Ježišu, ďakujem ti, že si prišiel na svet skrze Máriu, stal si sa človekom, aby som ti veril, ty si blízko a rozumieš mi. Amen.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk