Slovo - 11. máj

Slovo - 11. máj

Tomáš Daniel 11.05.2019 3 minúty na prečítanie

Jn 6, 60 – 69

Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“

Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“

Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“

Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.

Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“

Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“

Reč Ducha.

V našej viere môžeme hovoriť o pojme „reč Ducha“. Takúto reč Ducha držal Ježiš pre svojich poslucháčov a tí boli z toho doslova hotoví. V dnešnom slangu by sme povedal, že to proste „nedávali“ a píše sa, že po takejto reči ho mnohí opustili. Ježiš hovoril: Moje slová sú duch a život.

Reč Ducha sa nesie na ľudskom slove, ale je nad ľudským slovom. Reč Ducha dá zaznieť slovu živého Boha skrze ľudské slovo, skrze ľudské obrazy a znaky (napr. podobenstvo o rozsievačovi).  Dá sa povedať, že reč Ducha robí z ľudských slov ostré šípy, ktoré zasiahnu ľudské srdcia. Lebo len slovo živého Boha má tú moc a reč Ducha je vlastne slovom živého Boha.

Z tohto vyplýva, že nie je slovo ako slovo, ale aj to, že slovo môže byť mocnou zbraňou skrze reč Ducha. Osoba Ježiša Krista, jeho dielo a slová sú stráviteľné iba skrze Ducha. Preto Ježiš hovorí: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.

Každý z nás by mal mať na mysli to, že iba naše vysvetľovanie nestačí, iba naše slová nestačia. Rozhodujúca je reč Ducha, ale na druhej strane vieme, že dobrotivý nebeský Otec dáva štedro Ducha svätého tým, ktorí o neho prosia. (porov Lk 11,13)

Pane, daj nech sa vo všetkom, čo robím, obraciam na teba s prosbou o vyliatie Ducha svätého.Amen.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk