• Tomu Ver! -25 %

    Novinka mesiaca

    6 dní 4 hodín 21 minút

Slovo - 13. marec

Slovo - 13. marec

Tomáš Daniel 13.03.2019 3 minúty na prečítanie

Lk 11, 29 – 32

Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie.

Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je niekto väčší ako Šalamún.

Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.“

Následky hriechu a moc požehnaného života.

Je pôst a my sa pýtame na zmysel pokánia, kajúceho života. No ale už tie slová samotné nás odrádzajú sa na to pýtať. Radšej sa nepýtame...Lebo vrecovina, popol, hlad, pôst a bedákanie či kvílenie... to neznie nejako vábivo. Čo to je? Či nie je Boh milosrdný? Vari nám neodpustil hriechy? Tak čo ešte od nás chce? Čo sa má ešte udiať?

Má sa zastaviť trest = zhubné následky doterajšieho zlého životného štýlu. Modlitba, pôst,sú prostriedky, skrze ktoré si vyprosujeme zastaviť doterajší zlý životný štýl a jednak môžu vyprosiť aj zastavenie trestu, ktorý už na nás dolieha.Vina je nám odpustená skrze odpustenie Božie, ale následky hriechu môžu stále na nás pôsobiť. Totiž, stále tu môže byť prítomná moc zlých skutkov. Napríklad Izraeliti sa obrátili k Pánovi a Božie zľutovanie sa prejavilo aj viditeľným spôsobom napríklad tak, že sa dostali spod politického útlaku. To, že sa ocitli v otroctve iného národa, rozlíšili ako trest za ich odvrátenie sa od Pána. A bolo to tak. Vina a trest –niekedy Boh v jednom okamihu zotrie obidve. Poznám narkomana, ktorý sa okamžite uzdravil aj zo závislosti na drogách. Ten trest – vzniknutá závislosť bol následok hriechu, ktorý mu Boh odpustil a zároveň ho uzdravil zo závislosti – z následku hriechu.

Ninivčania skrze svoje pokánie zastavili aj trest, ktorý prichádzal za ich hriechy a mesto nebolo zničené. (porov. Kniha Jonáš)

Boh túži v našich životoch nielen odpustiť, ale aj zastaviť prekliatie plynúce zo zlých skutkov. Kajúce skutky nám pomáhajú nielen zastaviť trest, ale aj zlé cesty, na ktorých sa nachádzame a naštartovať v nás Boží život, život v milosti. Nový život v milosti potom uvoľňuje ďalšie požehnanie a moc zla a prekliatia zastavuje, lebo láska zakrýva množstvo hriechov (porov. 1Pt 4,8 ) a modlitba spravodlivého veľa zmôže (porov. Jak 5,16). Spravodlivý, svätý človek je ten, ktorý je v milosti (neustále zmierený s Bohom) a koná v milosti Božie skutky. A vtedy je akoby živou obetou, pre ktorú Boh žehná rodinu, národ...

Niekedy sa nám v živote veci tak pokazia...hriechy nám Boh odpustí, ale nevieme si reálne predstaviť akoby sa mohla napraviť situácia vzniknutá hriechom. Tu je kľúčový náš ďalší život v Kristovi a prosba o to, aby Boh zastavil tie zlé následky hriechu, proste prekliatie.

Teda obdobie pôstu je obdobím nádeje, keď prosím o zľutovanie, aby Boh dal do poriadku veci, ktoré sú v našich očiach už beznádejne stratené. „Ty si Boh zázrakov...“

Pane, ty si nesmierne milosrdný, ustavične sa zľutúvaš, ty chceš, aby sme sa obrátili a žili novým životom.Vďaka, že ty dokážeš opraviť veci, ktoré sú v našich očiach už beznádejne stratené. Amen.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk