Slovo - 14. jún

Slovo - 14. jún

Tomáš Daniel 14.06.2019 3 minúty na prečítanie

Mt 5,27 – 32

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.

A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.

Ďalej bolo povedané: ‚Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.“

 

Strážiť sa.

Prirodzený predpoklad na to, aby naše telo neprevzalo kontrolu nad nami, je miernosť, prípadne v horšej situácii pôst. Proste držať ho na uzde. To je prirodzený predpoklad. Ten nadprirodzený je mať pôžitok z duchovných vecí, mať radosť v Pánovi. Fyzicky strádame, aby sme duchovne bohatli. Tak vyzerá boj so závislosťami, boj s hriechom.

Teda za slobodou stojí reálny boj. A my sme slabí vôbec započať ten boj. Aj na to, aby sme zápasili, potrebujeme Božie nakopnutie. Modlitba a pôst. Každý by mal v živote v týchto dvoch veciach nájsť dve mocné vzájomne sa dopĺňajúce zbrane.

Pane, daj mi odvahu vydať sa na cestu boja. Amen.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk