Slovo - 25. apríl

Slovo - 25. apríl

Tomáš Daniel 25.04.2019 3 minúty na prečítanie

Lk 24, 35 – 48

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy.

A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“

Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“

Posledné veci.

Pri druhom príchode Ježiša Krista bude naše telo vzkriesené, samozrejme s novými kvalitami. Očakávame druhý príchod a vzkriesenia tela, nové nebo a novú zem. Niekedy, keď uvažujem nad týmito poslednými vecami, tak zostanem skoro až smutný...mám totiž ešte nejaké časné očakávania, chcem sa ešte potešiť na tejto zemi, atď. Proste sa mi to nehodí do mojich plánov terajších.

A presne tu sa mi ukazuje moje vnútro, že až tak nerátam so smrťou. A viem, že je to chyba. Totiž smrť prichádza nečakane, ako zlodej. A to je pravda. A Boh proste chce, aby sme stáli v tejto pravde, na jednej strane preto, aby sme prehodnocovali, ako využívame čas a na druhej strane preto, aby sme si uvedomovali, že on nám dáva niečo, čo nás presahuje, víťazí aj nad smrťou.

Boh je realista a nechce, aby sme žili v ilúzii! A preto si nemôžeme dávať ružové okuliare ohľadom našich plánov, akoby sme poznali čas, ktorý tu strávime,  ale máme žiť naplno – tu a teraz. Jediné, čo vlastníme, je prítomnosť.

Boh pre nás pripravil novú kvalitu života po smrti. On nechce, aby sme iba umreli a koniec. Ježiš Kristus zvíťazil aj nad smrťou, ktorá prichádza nečakane.

Pane, daj nech žijem naplno pravdu, nech sa k tebe pripútam, aby som žil prítomnosť vo svetle tvojho slova. Amen.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk