Slovo - 27. apríl

Slovo - 27. apríl

Tomáš Daniel 27.04.2019 3 minúty na prečítanie

Mk 16, 9 – 15

Keď ráno v prvý deň týždňa vstal Ježiš z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili.

Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili.

Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného.

A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

Radosť a moc vzkriesenia.

To, čo apoštoli a učeníci zažili, to bolo niečo mimoriadne silné. Zažili vzkrieseného Ježiša. To bola pre nich taká mocná skúsenosť, že v nasledujúcich udalostiach boli ochotní umierať pre Ježiša. Byť kresťanom pre nich nebol filozofický postoj, iba morálne správanie... Stretli sa s niečím, čo celkom zmenilo podstatu sveta, v ktorom žili. V zmŕtvychvstalom Ježišovi sa im otvoril nový svet, nová skutočnosť. Nekonečný Boh zasiahol do stvoreného sveta,do svetových dejín a oni toho boli priamymi svedkami. Videli moc Ježiša, ktorý bol mŕtvy a ožil. Videli moc vzkriesenia a mali radosť zo vzkriesenia. Neskôr, keď boli mučení a zabíjaní, nezomierali za myšlienky, ale za zmŕtvychvstalého živého Ježiša!

Vstúpiť do skutočnosti vzkriesenia je otázka stretnutia sa so živým Ježišom. A to môžeme zažiť skrze jeho Ducha, Ducha svätého! Duch svätý nám umožní pristúpiť ku vzkriesenému Ježišovi.Ježiš je živý a ja sa s ním môžem stretnúť, byť obklopený jeho prítomnosťou, aj keď ho fyzicky čiže zmyslovo nevidím, necítim, nenahmatám, nepočujem. To poznanie je poznanie skrze Ducha. To poznanie je skutočné i keď nepodlieha zmyslovému vnímaniu. Totiž to fyzické videnie zmŕtvychvstalého Ježiša nezaručuje, že ho uvidíme a stretneme ako Boha. Môžeme zostať slepí, aj keď vidíme. Stretnutie so živým Ježišom sa uskutoční iba skrze Ducha svätého.

Prosme vo viere o toto stretnutie. Takéto stretnutie nám sprostredkuje radosť zo vzkriesenia a radosť v Pánovi, v tom je naša sila.

Pane, zošli mi svojho Ducha, aby som videl a stretol sa s tebou.  Amen.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk