Slovo - 3. máj

Slovo - 3. máj

Tomáš Daniel 03.05.2019 3 minúty na prečítanie

Jn 14, 6 – 14

Ježiš povedal Tomášovi: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“

Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“

Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky.

Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!

Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.

A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.“

Mať pred očami.

Ježiš je natoľko jedno s Otcom, že v Ježišovej tvári vidíme Boha Otca.  Veľké tajomstvo zjavenia Boha Otca. Ježiš je jednej podstaty s Otcom. Na to, aby sme prišli k Otcovi, treba prísť k Ježišovi.

Čo znamená, že v Ježišovej tvári vidieť Boha Otca?

Sv. Pavol hovorí: Veď vám bol pred očami zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný! Gal 3,1

Vidieť očami Otca alebo spoznať v Ježišovej tvári Otca, je možnosť i pozvanie. Ako sa to stane? Našim rozhodnutím spoznať a mocou Ducha Svätého, ktorá nám sprostredkuje poznanie Ježiša! Je to otázka stretania sa určitým spôsobom s Ježišom v jeho Slove.

Ten spôsob je skúmanie osoby Ježiša srdcom, také zostávanie pred Ním v tichosti pri nejakej udalosti z Evanjelia. Je to ako keď pozorujete skryte svoju milovanú osobu a snažíte sa jej porozumieť, prečítať ju srdcom, pochopiť jej činy, zachytiť jej ducha, spoznať jej srdce, vidieť jej charakter, odhaliť jej túžby a sny. Tak do takéhoto úsilia prichádza prosba o pomoc Ducha svätého a ten veľmi rád odhaľuje nášmu srdcu, nášmu vnútornému duchovnému zraku osobu Ježiša a my zrazu nadobúdame istotu lásky Boha Otca k nám.

Pri Ježišovi spoznávame Otca. Ježiš hovorí: „Ja a Otec sme jedno.“ Jan 10,30

Ježiš je Boh a zjavuje srdce Boha! Zjavuje pravdu o Bohu! Začnime sa viac modliť, viac stretať s Ježišom v jeho Slove. Skúmajme a zamilujme si jeho osobu.

Pane, daj mi túžbu viac ťa spoznávať, viac ťa mať pred očami ako milovanú osobu. Amen.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk