Slovo - 6. jún

Slovo - 6. jún

Tomáš Daniel 06.06.2019 3 minúty na prečítanie

Jn 17, 20 – 26

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.

A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.

Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

V moci modlitby.

Ježiš nám ukazuje, že išiel vo všetkom so svojím Otcom. Sám hovoril, že nie je sám, lebo je s Ním jeho Otec. Vo všetkom, čo robil, čo sa malo udiať, vo všetkom stál najprv pred svojím Otcom. Dá sa tiež povedať, že všetko robil v moci Otca, s Ním zjednotený. To najdôležitejšie teda, čo nám z toho vyplýva je, že Ježiš  konal z moci, v moci stretania sa so svojím Otcom. Jeho modlitba bola predvoj všetkého, čo robil.

Ježišova modlitba bola taká intenzívna a stála, že nič nerobil bez svojho Otca. Nebolo to len niečo na spôsob – odovzdávam ti teda toto, čo robím... Ježišova modlitba je taká mocná, že skrze ňu žije, koná, skrze modlitbu vychádza do konania. Je princípom jeho pôsobenia, je jeho dýchaním. Ježišova modlitba – to je živé, nehasnúce napojenie na svojho Otca. Dýchanie duše, takto označujeme dôležitosť a moc modlitby a najmocnejší príklad takéhoto dýchania nám dal sám Ježiš. Ježiš mal všetku moc, ale nič nerobil bez svojho Otca.

To je existenčná záležitosť, bytostné prepojenie. Každý z nás rastie v modlitbe, aby chodil v Duchu, aby sa „nadychoval“ Božieho ducha a vydychoval v konaní. Učíme sa neustálej modlitbe, učíme sa zostávať v Ňom.

Prelom v našich osobných životoch nastáva, keď uchopíme moc modlitby, keď nám je dôverne známa moc, ktorú prináša so sebou modlitba.

Pane, ďakujem Ti, za dar modlitby, za tvoju prítomnosť, ktorou chceš meniť môj život, prosím o ducha modlitby. Amen.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk