Slovo - 8. máj

Slovo - 8. máj

Tomáš Daniel 08.05.2019 3 minúty na prečítanie

Jn 6, 35 – 40

Ježiš povedal zástupom: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.

Ale už som vám povedal: Aj ste ma videli, a neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho ktorý ma poslal.

A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“

Čítanie,  ktoré vedie k modlitbe.

Je vzácne poznať veci o Bohu. Je to najvzácnejšie poznanie. Ján píše: A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Jan 17,3

Dnes žijeme na smetisku informácií a nevieme rozlíšiť zlato medzi svinstvom. To zlato je zjavenie Syna, Božie slovo.  Dnes sa musíme sa zriecť informácií, aby sme začali prežívať intenzitu Slova.

Byť informovaný – áno, ale predovšetkým Bohom samotným, jeho zjavením.

Dostať sa niekedy k spásonosnej pravde bolo neskutočne vzácne. Prečo? Lebo kníh bolo málo a keď sa medzi nimi vyskytla spásonosná náuka, tak znela tak intenzívne na tej púšti informácií, že menila život. Na púšti znelo Slovo intenzívnejšie. Problém bol, keď nebola náuka naporúdzi, dnes skoro nepredstaviteľné...

Ale dnes je  situácia iná, nie je púšť, je tu smetisko informácií, neužitočných kníh, pretlak kníh, zahlcujú nás informáciami. A preto sa musíme naučiť pristúpiť k prameňu, k zlatu a hĺbavo sa v ňom zakoreniť akoby existovalo iba ono samo. Púšť si musíme vytvoriť nasilu!

A naše čítanie by sa malo zmeniť na rozjímavé čítanie a nielen čítanie pre informovanosť.  A takéto čítanie vedie vždy k modlitbe, božská lektúra.

Pane, daj nech sa k tebe, k tvojmu Slovu približujem s bázňou a chvením. Amen.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk