Prečítaj si z knihy: Meč ducha - Svetom nepremožiteľní

Prečítaj si z knihy: Meč ducha - Svetom nepremožiteľní

Magazín Ver.sk 07.03.2024 6 minút na prečítanie

Hranice nie sú múry

Lenka Jamborová


     Aké to je žiť život s určenými hranicami? Čo to
pre nás znamená a podľa čoho určovať hranice v našom ži-
vote? Ako prebrať zodpovednosť za život, v ktorom máme
hranice?
     Tento svet nám ponúka milión spôsobov, ktoré nám
hovoria o tom, ako žiť dobre vybalansovaný a vyvážený život.
Ako žiť život tak, aby nám bolo dobre a aby sme si vystačili.

    Nikde v Biblii však nie je napísané, aby sme žili vyvážený život.
Nikde v Biblii však ani nie je napísané, že by sme mali
žiť opozitum vyváženého života, a to uštvaný život. Dokonca
v Knihe Sirachovho syna sa píše veľmi zaujímavá vec: „Syn môj,
nepodujímaj sa na mnohé veci, ak sa nimi preťažíš, bez škody neskon-
číš. A keď pobežíš, nestihneš všetko a útekom sa pred tým nezachrá-
niš“ (Sir 11, 10; Botek. prekl.).

     Čiže Boh hovorí, že od nás nechce uštvaný život.
Nechce, aby sme sa uhnali našimi povinnosťami, vecami
a tým, čo všetko chceme stihnúť.


     Ale to, k čomu nás volá náš Boh, je vydaný život.
Je to život, kedy dovolíme, aby všetky naše okolnosti, vnú-
torné prežívania a myšlienky, ktoré v sebe nosíme, boli
pred Bohom transparentné. Tento život nám nezaručí to, že
všetky okolnosti v ňom budú podľa našich predstáv a že všet-
ky životné situácie budú len dobré, my sa budeme cítiť úplne
najlepšie a všetko bude v poriadku.
     Ale zaručí nám to, že aj v ťažkých situáciách budeme
môcť zmýšľať a konať tak, aby nás to nezničilo. Čiže milovať
Boha nado všetko a blížneho ako seba samého.
     Sväté Písmo je plné rôznych rád a návodov, ako žiť
dobrý život. A jedna z nich v Knihe Prísloví hovorí: „Veľmi stráž
svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života“ (Prísl 4, 23).
     To, odkiaľ vychádza celé naše fungovanie, náš život,
je naše srdce.
     V Slovníku slovenského jazyka je presne definované
slovo „strážiť“.
     Strážiť znamená dávať pozor, aby sa niečo nestalo ale-
bo niečo nestratilo. Znamená to dozerať na niečo, ochraňovať
alebo strážiť hranice. Strážiť teda presne znamená: vedieť, čo
je moja starosť. Znamená to: vedieť, čo je moje územie, kto-
ré mi patrí, a o aký majetok sa starám. Vytýčenie si zdravých
hraníc v našom živote nám ukazuje, za čo zodpovední sme
a za čo zodpovední nie sme; čo spadá pod naše správcovstvo
a čo už začína byť naším otroctvom.


     Je niekoľko vecí, ktoré nám bránia v našom živote,
aby sme mali takéto zdravé hranice. Poďme sa na ne trochu
bližšie pozrieť:


- Nepoznám, kto som a za čo nesiem zodpovednosť
     Neviem, aká je moja hodnota. Dovoľujem iným,
aby mi určovali to, čo je moja zodpovednosť, čo mám alebo
čo nemám robiť. Je úplne jedno, či to robí niekto v tvojej
práci, či dokonca tvoja rodina alebo tvoji priatelia. Jedného
dňa však zistíš, že robíš všetko, ale nič z toho, čo by si chcel
a na čo si stvorený.
- Porovnávanie, nespokojnosť a nevďačnosť
     „Nie som dosť dobrý, iní to majú lepšie, mal by som
to robiť inak.“
     Poznáme to – susedova tráva je vždy zelenšia:
     „Sestra s manželom si kúpili nové auto, tak to by sme
si mali kúpiť aj my, ba ešte o triedu lepšie.“
     „Kolegu povýšili, tak čo keby som si aj ja išiel urobiť
nejaké vzdelávanie? Veď aj ja potrebujem povýšenie. Je to úpl-
ne jedno, že už ledva žijem, dýcham a jazyk ťahám po zemi.
Jednoducho musím byť viac ako môj kolega.“
     Nie si vďačný za to, čo máš. Nepozeráš sa na to, aké
dobrá prichádzajú do tvojho života a vidíš iba veci, ktoré má
ten druhý. Porovnávaš sa, si nespokojný a nevďačný.
- Identita obete
     Ja som to chúďa, lebo všetci okolo mňa urobili
všetko zle, ublížili mi a pre ich správanie mám hrozný ži-
vot. Nie je žiadny spôsob a neviem nájsť žiadnu cestu, ako
by som to vo svojom živote vyriešil. Nič nefunguje. A táto
výhovorka platí na všetko, čo by si sa mohol pokúsiť urobiť
inak.
- Strach
     Strach, že ma iní nebudú mať radi. Strach, že si budú
o mne myslieť, že som neschopný, že na to nemám, že som
„zlyhávač“...
     Zmýšľanie, kedy si sám snažím zabezpečiť svoju
hodnotu tým, ako sa na mňa iní pozerajú, čo o mne hovoria,
ako ma vidia, čo si o mne myslia. Ak zmýšľam týmto spô-
sobom, som schopný posúvať svoje hranice do závratných
výšok, len aby som si zabezpečil to, že sa cítim milovaný
a prijatý. Som ochotný nepočúvať to, že moje telo už hovorí
nie, dosť, stačilo.
     Máš strach povedať slovo nie, lebo si myslíš, že stratíš
priazeň u ľudí a už viac s tebou nebudú rátať.
- Výkon alebo workoholizmus
      Hodnotu ti dáva to, koľko práce urobíš, za aký čas
ju urobíš a aký si v nej dobrý. Problém však je, že tvoje telo
má limity. Fungujeme ako duch, duša a telo. Tieto zložky
sa ovplyvňujú a ak jedna nepracuje správne, aj ostatné dve
začínajú mať problém. Čiže ak viem, že strádam vo fyzickej
oblasti, teda v oblasti tela, tak viem, že bude strádať aj môj
duch a moja duša. Workoholizmus je niečo, čo dokáže veľmi
poškodiť každú jednu z týchto troch oblastí.
- „Musím robiť dobré veci, lebo som kresťan“
      Byť kresťanom však neznamená, že sa môžeš nechať
manipulovať a vydierať, lebo niekto – a možno aj ty sám – si
myslí, že takto nejako má kresťanstvo vyzerať.
     Ježiš je tým, kto nám ukazuje, aký má byť náš ži-
vot. Ježiš vedel, kto je. A zároveň poznal svoje hranice. On ne-
musel nič dokazovať – sebe ani iným.
      Môžeme to vidieť vtedy, keď je Ježiš vyvedený
na púšť a zároveň tam prichádza diabol, aby ho pokúšal. Dia-
bol hovorí Ježišovi dve veci: Ak si Boží Syn, tak urobíš toto
a toto...
     A zároveň pridáva: A ak sa mi pokloníš, tak sa potom
stane toto a toto...
     Ježiš však vedel, kým je, a nepotreboval spraviť tieto
veci. Ježiš sa nepotreboval pokloniť, ani nepotreboval doka-
zovať to, že je Boží Syn. Vedel, že aj keď nič z toho neurobí,
tak z jeho hodnoty nič neubudne.
    

     Neubudne z toho, kým je, aký je, ako bol stvorený
a celé jeho vnútro zostane úplne rovnaké. Jeho identita sa
nezmení. Ježiš si strážil srdce. Nepodľahol klamstvu, že musí
niečo dokázať. Dokonca, Ježiš hovoril aj slovo „nie“. V Evan-
jeliu podľa Marka sa píše: „Nadránom, zavčasu, ešte za tmy vstal
a vyšiel von. Odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil. Šimon a tí,
čo boli s ním, sa ponáhľali za ním. Keď ho našli, povedali mu: ‚Všetci
ťa hľadajú!‘ On im povedal: ‚Poďme inde, do blízkych mestečiek, aby
som aj tam kázal; veď nato som prišiel.‘ Chodil po celej Galilei, kázal
v ich synagógach a vyháňal démonov“

(Mk 1, 35 – 39; Slov. ekum. prekl.).

Knihu si môžete objednať tu: https://www.ver.sk/produkt/1100069107/mec-ducha-svetom-nepremozitelni a dočítať do konca. Príjemné, povzbudivé a inšpiratívne čítanie.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Ver.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Ver.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové