Pár postrehov zo stretnutia s Novými charizmatickými cirkvami v Ríme

Pár postrehov zo stretnutia s Novými charizmatickými cirkvami v Ríme

Pavol Strežo 19.08.2022 3 minúty na prečítanie

Gathering in the Holy Spirit 2022 - Rím


     V máji som mal možnosť zúčastniť sa stretnutia s názvom „Gathering in the Holy Spirit“ (Stretnutie
v Duchu Svätom). Katolícka cirkev vedie dialógy so všetkými kresťanskými cirkvami a už viac ako 50
rokov aj s letničnými cirkvami. No s NCC - Novými charizmatickými cirkvami (New Charismatic
Churches) až do roku 2014 dialógy neviedla. Bolo to aj preto, lebo nedenominačné charizmatické
cirkvi sú fenomén, ktorý sa objavil v 70./80. rokoch minulého storočia. Klasická denominácia má svoj
spoločný názov, na jej čele stojí nejaký vedúci (biskup, superintendent), má spoločný spôsob formácie
a ustanovovania nových služobníkov (pastorov, farárov,...), spoločne definované doktríny a učenie.
Preto môže vedenie denominácie delegovať svojich teológov, ktorí vstúpia do dialógu s inou cirkvou.
Cirkvi z radov NCC toto nemajú, ale momentálne je to najrýchlejšie rastúce hnutie v cirkvi. A keďže sú
ich na svete desiatky miliónov, Katolícka cirkev ich nechcela ignorovať a vstúpila s nimi do
„konverzácie“. Nenazýva sa to dialóg, pretože NCC cirkvi nespĺňajú to, čo sme opísali ako niektoré
z charakteristík denominácie. Pre lepšiu predstavu, letničná cirkev na Slovensku je, napríklad,
Apoštolská cirkev a NCC je, napríklad, Slovo Života, Prielom, Vinica alebo Kresťanské spoločenstvo.
NCC sú viac charakteristické vzájomnými vzťahmi pastorov, ktorí sa spoločne stretávajú a vytvárajú
siete. No každý zbor je samostatný. Siete sa tiež vytvárajú okolo silného charizmatického lídra. Vo
svete sú NCC oveľa častejšie než u nás. Možno len jeden príklad - v Číne existuje veľmi rýchlo rastúce
hnutie „Housechurches“, „Domácich cirkví“. Denne sa v Číne obráti ku Kristovi v priemere 50.000
ľudí.
     Pápež František, vychádzajúc so skúsenosti z Argentíny, povzbudzuje najmä charizmatikov, aby s nimi
budovali vzťahy. Máme podľa neho rovnakú skúsenosť krstu v Duchu Svätom ako oni. A preto si
vieme ľahšie rozumieť.
Okolo roku 2000 vzniklo stretávanie katolíckych charizmatických vedúcich a NCC vedúcich z viacerých
sietí s názvom: „Gathering in the Holy Spirit“. Začali sa stretávať každé 3 roky, aby spolu hľadali
jednotu a zdieľali svoje hodnoty a teologické dôrazy. V rokoch 2008, 2009, 2012 sa uskutočnila séria
predbežných konverzácií medzi skupinou vodcov NCC a Pápežskou radou na podporu jednoty
kresťanov. Na konci tejto predbežnej fázy bolo dohodnuté, že v roku 2014 sa uskutoční kolo
konverzácií s cieľom preskúmať ich identitu a sebapochopenie.
Aj tento rok skupina vedúcich navštívila Dikastérium pre podporu kresťanskej jednoty a svoje závery
zdieľali s biskupom Msgr. Brianom Farrellom, sekretárom dikastéria. Tu je správa z tohto roku:
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/news/2022/2022-05-23-new-charismatic-
churches.html

Keď sa niekto k človeku správa s úctou, dostane naspäť úctu.

     Pozvanie zúčastniť sa stretnutia „Gathering in the Holy Spirit“ som dostal po prvýkrát. Bol som veľmi
povzbudený otvorenosťou a úctou, ktorú som zažil od NCC lídrov. Zo Slovenska som bol zvyknutý
v budovaní vzťahov s NCC pastormi viac byť v strehu a očakávať nejakú pichľavú teologickú
poznámku na katolícke dogmy. A ani sa im veľmi nedivím. Od nás, katolíkov, často o sebe počúvajú,
že sú sekty, a nikto im nevenuje pozornosť. Vo Vatikáne som mal inú skúsenosť. Uvedomil som si
opäť, že princíp akcie-reakcie vo vzťahoch stále funguje. Keď sa niekto k človeku správa s úctou,
dostane naspäť úctu. Keď sa na neho pozerá s pohŕdaním, dostane to isté späť. Som rád, že Vatikán
sa vybral cestou úcty a konverzácií. A ja chcem ísť touto cestou tiež.
     Celú našu skupinu prijal ešte aj Msgr. Juan Usma Gómez, ktorý je vedúcim úradu sekcie pre Západné
cirkvi. Po skončení stretnutia som za ním zašiel poďakovať sa mu za úctu od nás, katolíkov, voči NCC
lídrom a pýtal som si požehnanie pre prácu zmierenia aj na Slovensko.


      Chcem zakončiť tento blog výzvou pre každého z nás. Zmeňme my, katolíci, svoj postoj k Novým
charizmatickým cirkvám a prestaneme ich nazývať sektami. Začneme sa na týchto ľudí pozerať ako na
bratov a sestry v Kristovi. Majú veľa požehnania a aj my sa od nich máme čo učiť.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Ver.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Ver.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové