Priateľstvo s Bohom

Priateľstvo s Bohom

Ľudka Lipovská 17.02.2019 2 minúty na prečítanie

Požehnal Boh siedmemu dňu a posvätil ho. Odpočinul a oddýchol si, pretože prestal so všetkým svojím dielom, ktoré učinil. (porovnaj s Genesis 2,3) Ustúpil o krok späť, aby videl svet v celej jeho pôvodnej kráse a povedal si: ,,Veľmi dobré"!(porovnaj s Genesis 1, 31) Ako vyzeral Boží odpočinok? Bol Boh na konci stvoriteľského týždňa fyzicky a mentálne vyčerpaný? Čo je myslené slovami ,,Boh posvätil siedmy deň"?

Dale Ratzlaffa, autor knihy Sobota v Kristu (1), kde som našla tieto otázky, na to dáva zaujímave odpovede. Citujem: Boží odpočinok v siedmom dni sa vzťahuje skôr k jeho radosti a potešeniu nad dokončeným stvorením, ako k tomu, aby si Boh musel oddýchnuť.

A čo je myslené pod ,,Boh posvätil siedmy deň"? Základný význam výrazu posvätiť, je oddeliť ako sväté. Z toho dôvodu siedmy deň Boh oddelil od predchádzajúcich šiestich, k zvláštnemu účelu. Bol to prvý deň, ktorý bol pre Boha časom oslavy a radosti z Jeho diela. Bol to čas  spoločenstva a priateľstva medzi Stvoriteľom a stvoreným životom.

Čo je myslené slovami ,,Boh posvätil siedmy deň" teraz, v tomto čase? A čo to vlastne znamená pre  mňa, keď zoberiem Bibliu vážne? A Hospodin hovoril k Mojžišovi tvárou v tvár bezprostredne, tak ako sa rozpráva muž so svojím priateľom. (porovnaj s Exodus 33;11)

... Ježiš  zobral na vysokú horu  iba Petra, Jakuba a Jána aby s nimi mohol byť sám a premenil sa pred nimi.  ... A uvideli tam Eliáša a Mojžiša ako sa rozprávajú s Ježišom. (porovnaj s Marek 9; 2,4)

Keď som si pred tým čítala tieto verše, verila som tomu, že táto skúsenosť ,,byť  takto blízko Boha a Ježiša" je iba pre vyvolených.  Ale teraz si to už nemyslím, práve naopak. Prečo? Keď som sa začala pýtať na to Boha a hľadať v Biblii odpovede na tieto otázky, začalo mi niečo dochádzať.

Keďže som uverila tomu, že som tiež Jeho stvorením,  tak som začala veriť, že je to práve On, ktorý túži a pozýva aj mňa do priateľstva s Ním. Možno nezažijem presne takú skúsenosť s Ježišom akú mali Peter, Jakub a Ján, ale musím vám niečo prezradiť. Aj ja už začínam ochutnávať to, čo sa spomína vo verši: ,,A Hospodin hovoril k Mojžišovi tvárou v tvár bezprostredne, tak ako sa rozpráva muž so svojím priateľom."

Pretože som odpovedala na Jeho túžbu rozprávať sa s Ním, tak ako sa rozpráva priateľ s priateľom.


 (1) Citované z diela : https://docplayer.cz/12999343-Sobota-v-kristu-dale-ratzlaff-preklad-pavel-skoda-2012-4-revidovane-vydani-lam-publications-llc-2010.html s. 8 

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk