Príprava na Turíce: Naplnenie Duchom Svätým je to najlepšie, čo sa ti môže stať

Príprava na Turíce: Naplnenie Duchom Svätým je to najlepšie, čo sa ti môže stať

Mário Tomášik 22.05.2020 3 minúty na prečítanie

“A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: „O ktorom ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým... keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“ Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí.” Sk 1:4‭-‬6‭ 

“Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu.” Sk 1:12‭ 

Včera sme hovorili o tom, že učeníci sa vracali do Jeruzalema (po tom, ako Ježiš vystúpil pred ich očami do neba,) plní radosti. Plní radosti, hoci ich milovaný Majster a Pán odchádza. Tú radosť im spôsobila VIERA. Viera, že Ježiš splní všetko, čo povedal. Už takú vieru mali, lebo videli na vlastné oči, že splnil svoj sľub, že vstane z mŕtvych. Tak si boli istí aj jeho sľubom, že zošle Ducha a že to je pre učeníkov to najlepšie, čo sa im môže v živote stať. Že príde Tešiteľ. 

Veríš aj ty, že je pre teba to najlepšie, aby sa Duch Svätý vlieval do tvojho života? A že je to niečo, čo aj veľmi potrebuješ? Možno nevieš, ale Cirkev nás učí, aby sme každý deň zvolávali do svojho života Ducha Svätého. 

Ako sa prejaví to, že veríš, že naplnenie Duchom Svätým (vyliatie Ducha Svätého) je to najlepšie pre teba? Pozrime sa na apoštolov: prvá vec, ktorá sa udiala, bola POSLUŠNOSŤ. Poslúchli to, čo im Ježiš povedal. Poslušnosť sa začína vierou (ako sme už hovorili), láskou a úctou. Niet pochýb, že učeníci Ježiša veľmi MILOVALI, hlavne keď videli a zažili, ze On ich miluje až na smrť. A prejavili Ježišovi hneď aj ÚCTU. Písmo hovorí, že sa mu hneď tam na mieste klaňali (Lk 24:52). 

Ďalším krokom bolo konkrétne VYKROČENIE. Vrátili sa do Jeruzalema. Nie, nebolo to ďaleko, bolo to kúsok. No poslušnosť sa nemeria iba veľkými činmi. Ale tým, že poslúchneš aj v menších veciach. 

A boli spolu a modlili sa. Doslovne chválili Boha. Začali ČAKAŤ NA SPLNENIE PRISĽÚBENIA CHVÁLOU. V Skutkoch je (narozdiel od Lk 24) to prisľúbenie aj viac definované. Ide o krst Duchom Svätým. Zaujímavé sú na tom dve veci. Prvá je, že evanjelisti píšu, že toto prisľúbenie hovoril o Pánovi Ježišovi Ján Krstiteľ, a nie Pán Ježiš sám. A druhá je, že Peter sa vo svojom kázaní na Turíce (Päťdesiatnicu) odvoláva na iný text Písma - na proroka Joela. Je to pravdepodobne preto, lebo kázal veriacim židom z celého dostupného sveta a väčšina z nich o Ježišovi ešte asi nikdy nepočula. O to zázračnejšia je ich reakcia. Učeníci KONKRÉTNE KONALI a preto sa na nich zasľúbenie naplnilo. Ak by nezostali v Jeruzaleme a nemodlili sa, tak by asi vyliatie Ducha Svätého nenastalo (minimálne nie v tom čase). 

Ak ty neurobíš nič, tak neočakávaj naplnenie prisľúbení pre svoj život. Iste, dar Ducha Svätého je naozajstný a nezaslúžený dar, prejav milosti Božej. Ale je potrebné sa naň PRIPRAVIŤ, disponovať.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Ver.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Ver.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové