Príprava na Turíce: Vždy, keď niečo poskytneme Ježišovi, tak to NEOĽUTUJEME

Príprava na Turíce: Vždy, keď niečo poskytneme Ježišovi, tak to NEOĽUTUJEME

Mário Tomášik 24.05.2020 2 minúty na prečítanie

“Keď ta prišli, vystúpili do HORNEJ SIENE, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci JEDNOMYSEĽNE ZOTRVÁVALI na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. V tých dňoch vstal Peter uprostred bratov - bolo tam zhromaždených asi STODVADSAŤ ĽUDÍ…” Sk 1:13-15 

Evanjelista Lukáš píše, že po nanebovstúpení Pána sa učeníci stále zdržiavali v chráme a chválili Boha. Tu v Skutkoch upresňuje, že zotrvávali na modlitbách v hornej sieni. Nevieme teda presne koľko času boli v chráme a koľko v hornej miestnosti, ale vidíme, ako sa Lukáš (autor oboch spomínaných spisov) snaží veľmi zdôrazniť to, že sa VEĽA MODLILI. 

Horná miestnosť domu slúžila podľa semitských obyčajov  na rozjímanie nad Božím slovom, na modlitbu, na odpočinok. Horná miestnosť (v našej tradícii nazývanej aj večeradlo), nás zase spája s Veľkou nocou, Poslednou večerou, umučením Ježiša. Lebo, ako sme už spomínali, tak Päťdesiatnica (Turíce) je vyvrcholením a zavŕšením Veľkej noci. 

Dom musel byť dosť veľký, aby sa do neho zmestilo asi 120 ľudí. Nevieme, komu patril (ale bol asi bohatší, niektorí premýšľajú, či to nebol Jozef Arimatejský), ale bol na dosť lukratívnom mieste. Blízko hrobky kráľa Dávida, na vyvýšenom mieste, odkiaľ bol aj výhľad na mesto a na chrám. Ten, kto ho poskytol, bol veľmi požehnaný, lebo bol nablízku, keď Ježiš slávil Poslednú večeru, a bol nablízku, keď sa vylial Duch Svätý. Vždy, keď niečo poskytneme Ježišovi, tak to NEOĽUTUJEME. 

Poskytnime v tieto dni Ježišovi svoj čas. 

Čas, aby sme sa mohli stíšiť, premýšľať nad Božími vecami, čítať si jeho Slovo. Zotrvávanie na modlitbách nespočívalo totiž len v nejakých neustálych modlitbách prednášanych nahlas (aj keď sa určite modlili aj takým spôsobom, ktorý je veľmi blízky židovskej tradícii), ale bolo to aj pripomínanie si toho, čo im hovoril Ježiš, čítanie biblických textov, recitovanie Žalmov, ale i oddych v Pánovej prítomnosti. 

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Ver.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Ver.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové