Slovo pre chlapov: DUCHOVNÁ AUTORITA RODINY

Slovo pre chlapov: DUCHOVNÁ AUTORITA RODINY

Martin Lojek 23.11.2022 5 minút na prečítanie

     V spoločnosti sa často hovorí o kríze autority. Žiaci si otierajú ústa voči svojím učiteľom, slovo cirkevných predstaviteľov je znehodnocované a pojem otec už stratil rešpekt. Pýtam, sa či práve diabol nemá stratégiu rozdrobiť autoritu, aby sám mohol panovať v daných oblastiach. Rodina bez „pravého“ otca prechádza bojmi a v duchovnej rovine sa môže cítiť ako fackovací panák. Problém je v tom, že muž sa zriekol svojej prirodzenej a aj duchovnej autority. Rodina je potom ako kráľovstvo bez svojho kráľa – vydaná na nemilosť utláčateľom z vonkajšieho okolia.

Úlohou muža je byť vodcom rodiny, jej hlavou a ochrancom

     To, čo Boh žiada od muža, je viac, ako byť iba strojom na zarábanie peňazí. Úlohou muža je byť vodcom rodiny, jej hlavou a ochrancom. V tomto blogu sa chcem zamerať predovšetkým na duchovný rozmer autority a to, ako ju prakticky používať.
Verím, že každý z nás mužov v sebe nesieme hlbokú túžbu, aby rodina v nás cítila bezpečie a oporu. Túto túžbu do nás vložil náš Stvoriteľ, aby sme boli dobrými správcami našich rodín. Psychoanalytici túto oblasť mužského psyché popisujú ako archetyp kráľa.

     Autorita a moc z kresťanského hľadiska je predovšetkým o službe. Sila je daná mužovi, aby dokázal chrániť svojich zverencov a bojovať za nich. Čaká nás duchovný boj: „Lebo nemáme bojovať s bytosťami z krvi a tela, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, s duchmi zla, ktorí bývajú v nebeských sférach.“  (1) (Ef 6, 12) Muž, ktorý nepoužíva svoju autoritu, ktorá mu bola daná od Boha, alebo sa jej zriekol, musí si ju opäť vziať, aby mohol čeliť nepriateľovi a bojovať za rodinu. Boh, nám mužom, dáva úrad autority v rodine, ktorý nám nikdy nevezme späť.

Otázka znie, ako si vziať späť duchovnú autoritu

     Pozrime sa najskôr na biblický princíp v Mt 8, 5-13 (2): „Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník s prosbou: „Pane, chlapec mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Ale stotník odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a moje dieťa ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak niektorému poviem: »Choď!« - ide; inému: »Poď sem!« - príde; a svojmu sluhovi: »Urob toto!« - a urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“ A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ A chlapec ozdravel v tú hodinu.“

     Stotník si je vedomý, že ho vojaci neposlúchajú iba kvôli nemu samotnému, ale hlavne preto, že za ním stojí celé rímske impérium. To isté môžeme vidieť aj dnes. Ak by ste zhodili policajtovi čiapku a od zlosti ju podupali v momente, keď by vám chcel udeliť pokutu, nemali by ste dočinenia iba s ním samotným, ale s celou výkonnou mocou Slovenskej republiky. Problém nastáva vtedy, ak by sa stotník rozhodol, že už viac nebude poslúchať svojich nadriadených, ale začne konať na vlastnú päsť. V momente, keď by sa odtrhol od impéria, jeho autorita stotníka by stratila moc. Možno by mu zostala prirodzená autorita a charizma jeho osobnosti, ale to je všetko. Nebol by chránený mocou impéria. Ak by sa dostal v boji do problémov, bol by na to sám. Stotník bol presvedčený, že Ježiš má aktívnu duchovnú autoritu, preto Ježišovi navrhol, aby povedal „len slovo“.

     Odpoveď na to, ako si opäť vziať späť autoritu, spočíva v poslušnosti. Ak sa podriadiš ako muž a hlava rodiny vo všetkom Ježišovi Kristovi, On sa za teba postaví v boji s nepriateľom (ako impérium za stotníka). Vtedy sa môžeš modliť v Ježišovom mene a tvoja modlitba bude okamžite vypočutá.

Ak sa reťaz autority na jednom mieste pretrhne, zvyšok nemôže využívať výhody krytia vyššej moci.

      Postupnosť duchovnej autority v rodine naznačuje sv. Pavol: „Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus: hlavou ženy je muž a hlavou Krista Boh.“  (3) (1 Kor 11, 3) Autorita je tu vykreslená ako reťaz. Ak sa reťaz autority na jednom mieste pretrhne, zvyšok nemôže využívať výhody krytia vyššej moci. Žiaľ, na Slovensku často vidíme zbožnú ženu, ktorá sa roky modlí za obrátenie manžela alkoholika a svojich rebelujúcich detí. Pýtam sa, prečo jej modlitba akoby roky nemala efekt a všetko ide tak ťažko? Problém je v tom, že jej manžel, ako jej nadradená duchovná autorita sa odtrhol svojou neposlušnosťou od Ježiša Krista. Jej duchovná autorita nad deťmi nemá taký efekt, akoby v momente, kedy by jej manžel bol taktiež poslušný Bohu a používal svoju duchovnú autoritu. Takto svoju autoritu hriechom prenechal diablovi a otvoril mu vedome alebo nevedome cestu, aby si mohol robiť v jeho rodine čo sa mu zachce. Na druhej strane vidíme, že ak muž je poslušný Bohu, jeho rodina má správne vedenie, čo veľmi pomáha k tomu, aby všetci jej členovia žili kresťanským životom.

Ako zápasiť?

     Ako duchovná hlava svojej rodiny budeš môcť zápasiť proti zloduchom v nebeských sférach, ktorí útočia na tvoju rodinu. Tvoja autorita je predovšetkým službou, pretože dlhodobé zápasenie nie je prechádzkou v ružovej záhrade. Ako bojovník budeš musieť byť bdelým, aby si dokázal rozoznať úklady zlého. Niečo môže byť prirodzené, ako únava, bolesť alebo rôzne iné problémy, ktoré sa môžu prejavovať v rodine, kvôli duchovným mocnostiam. Napríklad zvláštna nervozita, zlyhávanie techniky, keď idete slúžiť, náhla horúčka dieťaťa pred stretkom a podobne. Potrebujeme sa učiť rozlišovať. Ak vec rozlíšiš ako duchovný útlak, Boh ti dáva v rodine autoritu zviazať ho a prikázať mu v Ježišovom mene, aby okamžite odišiel.

      Keď som sa oženil, raz sme šli s manželkou v aute a veľmi ju bolela hlava, zvykla mať migrény. Vnímal som, že mi Boh hovorí, aby som prikázal bolesti v Ježišovom mene, aby odišla od mojej manželky. Cítil som, že Boh mi dáva autoritu nad mojou manželkou. Keď sme zastavili, pomodlil som sa, prikázal bolesti v Ježišovom mene, aby odišla a s vierou som poďakoval Bohu, že to odchádza. Polhodinová migréna do minúty zmizla. Odvtedy sa takéto bolesti hlavy u manželky neobjavili. Chvála Pánovi. Nespravil som to svojimi schopnosťami či svojou mocou, ale mocou vzkrieseného Krista, ktorý ma pozval do tejto modlitby.

     Píšem to preto, aby som vás, bratia, povzbudil do modlitby s autoritou, ktorú Vám dáva Ježiš Kristus vo vašich rodinách.

(1, 2, 3) Sväté písmo - Jeruzalemská biblia, Dobrá kniha, 2020.


Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Ver.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Ver.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové