Slovo - 9. jún

Slovo - 9. jún

Tomáš Daniel 09.06.2019 3 minúty na prečítanie

Jn 7, 37 – 39

V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“

To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.

V jeho vôli moc Ducha.

Ako sa hovorí: Bez Božieho požehnania, márne naše namáhania. Tí, ktorí sa rozhodnú podvoliť Božiemu vedeniu, ktorí chcú všetko robiť s Pánom, tí, ktorí chcú byť stále s Ním a zostávať v jeho vôli, v láske, tak pre tých je tu moc Ducha svätého.

Každý si na sebe môže všimnúť, že sa snažíme si život, veci v ňom akoby pre seba utŕhať, lebo sa bojíme, že ich nebudeme mať. Akoby sme nedôverovali Bohu, že s ním budeme mať plnosť života. Tá naša svojvoľnosť je krátkozraká, sme ako malé deti, ktoré trucujú za svojimi vecami a skrývajú sa so svojou hračkou v zatvorenej  izbe.

Takéto akoby „kradnutie“ si svojho života, skrývanie sa pred svojím Otcom, je život siroty, ktorá nemá dobrého nebeského Otca.

Uvedomujem si, že do života sa vchádza úzkou cestou a tá úzka cesta je opustiť mámenie žiť bez Boha, ale vo všetkom sa podriadiť Bohu, všetko mu dávať. Vtedy začneme vnímať ako jeho život prúdi v nás, Duch Boží nami preteká. A to je tá najvzácnejšia vec na svete, prežívať jeho pretekanie nami, byť si vedomí moci požehnania. Ježiš hovorí: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. (Porov. Jan 14,23)

Nebo začína už teraz a tu, je to stav duše, v ktorom stojíme v jeho láske tu a teraz, je to stav duše, ktorá si uvedomuje, že Nekonečný Boh prebýva v duši. Tak sa snažím dôverovať, podvoliť svoj život Bohu, lebo keď zostávam v jeho vôli, nachádzam Jeho samotného v mojej duši a chápem, že tento jeho príbytok vo mne preteká do večnosti.

Pane, odovzdávam sa Ti, odovzdávam sa naspäť do tvojich rúk, nechcem nič vlastniť bez Teba. Amen.

Čo ďalšie ťa chytí za srdce?

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk