Ako zlepšiť tento svet a vzťah s Bohom

Ako zlepšiť tento svet a vzťah s Bohom

Richard Štefák 19.06.2020 6 minút na prečítanie

Ako zlepšiť tento svet

Na úvod by som chcel jasne vysloviť, že veľmi dôležitým prvkom kresťanského učenia je, že každý jeden človek má obrovskú hodnotu. Obrovská hodnota každého človeka nie je závislá od náboženského vyznania alebo nevyznávania Boha, ani od politického názoru, ani od sexuálnej orientácie ani od jeho farby pleti. A to vám hovorím ako človek, ktorý kedysi nenávidel ľudí inej farby pleti a chcel Slovensko iba jednej farby, avšak osobné stretnutie s Bohom ma zmenilo. Veľká hodnota každého z nás je odvodená od toho, že naše najhlbšie vnútro, to, čo tvorí našu bytosť v jej najhlbšej podstate, stvoril Boh.

Ako zlepšiť tento svet? Myslím, že to máme všetci spoločné – aj veriaci, aj neveriaci v Boha a tu sa môžeme zjednotiť, lebo každý z nás chce urobiť tento svet lepším. Poďme sa pozrieť na jednu oblasť ktorú výrazne môže ovplyvniť každý z nás. Ide o oblasť vyjadrovania našich pohľadov na druhých ľudí. Aké slová teda používať?

Pohľad na druhých vyjadrujeme

 • Svojim vysloveným slovom

 • Svojim pohľadom a tvárením sa

 • Svojim písaním na sociálne siete a do verejného priestoru

 • Svojimi skutkami bez slov

 • Svojimi myšlienkami

Vyjadrujeme ich v okruhu

 • Našich najbližších

 • Kolegov a susedov

 • Verejného priestoru

Poďme sa pozrieť najprv na to, čo nechce počuť v slovách druhých ľudí?

 • Nechceš počuť hejt na seba

 • Nechceš počuť že žiješ zle, bez toho, aby sem sa ťa najprv spýtali, čo ťa k tomu vedie, že tak žiješ ako žiješ

 • Na svoje úprimné zdieľanie o tvojom živote, nechceš počuť v slovách druhých odsúdenie

 • Nechceš od druhých škatuľkovanie

 • Nechceš od druhých, aby si o tebe domýšľali

Čo očakávame od slov druhých

 • Povzbudenie

 • Že nám dôverujú

 • Úprimný záujem o náš život

 • Vypočutie toho čo je v našom srdci

 • Snahu o pochopenie

 • Rátanie s tým, že ja ako osoba som originál, nie nejaké číslo alebo ľudský zdroj

 • Očakávame milosrdenstvo od nich, keď niečo zlé urobíme vo vzťahu

Aký máme pohľad niekedy na druhých

 • Vytáčajú nás názory druhých

 • Vytáča nás konanie druhých

 • Vytáča nás hlúposť druhých

 • Snažíme sa druhých meniť, aby mali taký názor a pohľad ako my

 • Podceňujeme druhých

 • Snažíme ku všetkému a každému vyjadrovať svoj názor, hoci možno poznáme iba 5% problematiky alebo osoby

My síce máme očakávania, ako sa druhí majú správať k nám, ale my sa k druhým nesprávame podľa očakávaní, ktoré máme od nich. Správame sa k druhým tak, ako by sme nechceli aby sa oni k nám správali.

Dávame im niekedy najavo, že nás obťažujú, alebo že nás zdržujú, alebo že ich názor je zlý a my máme lepší.

 • Nehejtuj – nevyjadruj sa hrubo k druhým a k ich názorom

 • Vyjadruj sa k veciam, ktoré môžeš ovplyvniť, nie k tým, ktoré nemôžeš

 • Nevyjadruj sa ku všetkému ako vševedko – resp. ako riaditeľ zemegule.

Ježiš nám dáva jednoduchý návod na život:

Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Mt 7, 12

Napriek tomu, že Ježiš pomáhal druhým, uzdravoval ich, nikomu neubližoval, bol schopný prijať tých najopovrhovanejších tej doby ako mýtnikov, prostitútky, tak niektorí ľudia z vedenia židovskej veľrady videli iba to, že o sebe hovorí, že je Boh. To tých ľudí tak vytáčalo, že boli schopní pripraviť jeho smrť. Akoby úplne vymazali obrovskú časť jeho života a videli iba jednu stránku jeho života, že sa robí Bohom, a tak si ho zaškatuľkovali a to ich zaslepilo v prístupe k Ježišovi.

Nerobme ako kresťania tú istú chybu, že budeme škatuľkovať ľudí. Boh spravodlivo bude súdiť každého jedného, príde rad aj na nich aj na nás.

Zoberme si príklad z jeho života: Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. 1 Pt 3, 23

Každý sa bude zodpovedať tomu, ktorý je pripravený súdiť živých aj mŕtvych. 1 Pt 4, 5

Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Sk 17, 31

Ak chceme zlepšiť tento svet, tak je dôležité začať od seba a skúmajme to, ako pristupujeme k druhým.

Ako zlepšiť svoj vzťah s Bohom

Nikto iný nedokáže vylepšiť namiesto nás samotných náš vzťah s Bohom. Zlepšenie vzťahu s Bohom je iba v našich rukách.

Vymieňame počúvanie poučení od druhých pri rôznych prednáškach, namiesto toho, aby sme si budovali vzťah s Bohom v osobnej modlitbe, aby sme sa približovali Bohu a tak sa stávali lepšími. Nehovorím, že je nesprávne počúvať druhých, ktorí nám vysvetľujú ako žiť správne tento život. Ale myslieť si, že čím viac si toho vypočujeme, tak to vypočutie zmení, je podľa mňa omyl. Biblia nás učí, že našu vieru musí byť vidno na našich skutkoch a z našich skutkov by mala byť vidno naša viera.

Čo je to zlepšenie vzťahu s Bohom vlastne?

My kresťania vieme, že Boh je osoba. Lepšie povedané v Bohu sú tri osoby – Otec, Syn – Ježiš Kristus a Duch Svätý , napriek tomu, že sú to tri osoby, ide o jedného Boha. Teda Boh je osobným Bohom a s osobou je možné zlepšovať svoj vzťah.

V prvom rade, je potrebné povedať, že Božia láska prichádza k nám ako prvá. Boh je prvý v iniciatíve vzťahu. My sme schopní lásky, lebo on nás prvý miloval. (Porov. 1 Jn 4, 19.) A preto poslal svojho syna Ježiša Krista na zem, aby sme boli vykúpený tým, že on za nás vyleje svoju krv, zomrie na kríži a vstane zmŕtvych. To sa stalo pred dvetisíc rokmi, keď tu bol na zemi prítomný Boží Syn – Ježiš Kristus.

Boh každému z nás ponúka večný život s ním v nebi. Tam nebude žiadna bolesť a plač. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. Zj 21, 4

Je potrebné prijať do svojho srdca pravdu o sebe samotnom, že som veľmi hlboko milovaný, alebo milovaná Bohom. Osobným Bohom, ktorý nie je neurčitou energiou o ktorej nič nevieme, ale v skutočnosti je osobou. Môj život túži viesť, mať so mnou vzťah a chce mi ukazovať ako mám dobre žiť a tiež životnú cestu po ktorej mám kráčať.

Ak som toto prijal vo svojom živote ako dôležitú pravdu, tak vo vzťahu s Bohom nám pomáha najvýraznejšie sebadisciplína, mať pravidelné stretnutia s Bohom.

Náš vzťah sa bude zlepšovať ak sa pohneme v týchto oblastiach

 • Budeme konať úprimné pokánie zo svojich hriechov, teda zo zlých vecí, ktoré robíme

 • Budeme konať úprimné pokánie a z dobrých vecí, ktoré nerobíme, ale máme na ne dosah a mali by sme ich robiť

 • Budeme konať úprimné pokánie zo zlých myšlienok ktoré v sebe rozvíjame- žiadostivé myšlienku po majetku a peniazoch, závistlivé myšlienky, túžba po moci, túžba byť niekým veľkým v očiach druhých, túžba ublížiť niekomu, túžba podviesť niekoho dôveru, alebo pripraviť ho o majetok.

 • Každý deň sa stretneme s Bohom v osobnej modlitbe a pri čítaní Biblie

 • V tomto živote pomáha výrazne spoločenstvo kresťanov, do ktorého pravidelne chodíš

 • Pre katolíkov doplním ešte pristupovanie k Eucharistii a sviatosti pokánia

Toto sa však musí prejaviť aj prakticky vo vzťahoch k druhým:

 • Nebudeme druhých hejtovať.

 • Budeme mať pred druhými úctu a druhého človeka budeme brať ako originál a budeme sa správať tak, aby vnímal, že si ho vážime.

 • Boh nás učí tomu, aby sme milovali druhých. Milovať druhých je potrebné takým spôsobom, aby ten druhý človek vnímal, že ho milujeme.

 • Tým, čo potrebujú našu pomoc, tak tým pomôžeme

Ak si kresťan, tak vieš, že je potrebné ľutovať vo svojom vnútri svoje hriechy, zmeniť svoje zmýšľanie a cestu po ktorej ideš ak je plná zlého konania.

Možno ale nie si nábožensky alebo spirituálne založený človek, možno si ateista, liberál, iného vierovyznania, je to úplne v poriadku. Vyskúšaj teraz úprimne oľutovať všetko zlé, čo si urobil vo svojom živote. Možno si spomenieš na mnohé konkrétne zlé veci, ktoré si urobil, alebo mal urobiť, a vykašľal si sa na to. Boh je ten, kto ťa počúva, on má moc môže odpustiť, on je ten kto ťa môže prijať a dať ti svoju lásku do tvojho života.

Možno si hovoríš, že prečo by som mal ľutovať zlé veci, čo som urobil, oni sa už neodstanú, to máš pravdu, ale keď do tejto situácie vstúpi Boh.

Dám ti teraz chvíľu čas na vnútorne stíšenie, aby si mohol vysloviť svoju ľútosť, alebo mohol ju povedať vo svojich myšlienkach.

Dám ti návod ako to môžeš urobiť.

Zostaň chvíľu v tichosti, asi tak 20 sekúnd. Sústreď sa na okamih, ktorý príde.

Vyslov pomaly a dôrazne: „Ľutujem všetko zlé čo som vykonal, od kedy som sa začal ako dieťa slobodne rozhodovať až do tohto okamihu.“

Môžeš pridať: Milosrdný Boh odpusti mi prosím moje zlé skutky a zlé myšlienky. Ďakujem, že ma hlboko a osobne veľmi miluješ.

Vďaka vyliatej krvi Ježiša Krista je ti odpustené.

Boh ti po ponúka smrti večný život, ktorý ťa bude napĺňať šťastím a sám ti bude utierať slzy, lebo už nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť. On to všetko zničí a zostane iba láska.

Takto si naozaj môžeš zlepšiť vzťah s Bohom.

Čo ďalšie ťa chytí za srdce?

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk