Avodah - práca, služba, bohoslužba

Avodah - práca, služba, bohoslužba

Pavol Strežo 07.06.2022 3 minúty na prečítanie

Všetci sú povolaní pracovať na plný úväzok pre Pána, no len niektorí v cirkvi.

Tam, kde si, tvoje zamestnanie, je miesto, kde si povolaný slúžiť Bohu a budovať Božie kráľovstvo.

Ján XXIII. bol pápež, o ktorom bolo známe, že bol veľký humorista. Raz vraj sledoval jednu rehoľnú sestru, ako zametá na Svätopeterskom námestí, a po chvíľke sa jej spýtal:

„Ctihodná sestra, robíte to ako pre Krista, však? Ako pre Krista?“

Ona odpovedala: „Svätý otče, ako pre Krista, ako pre Krista!“

Na to jej pápež odpovedal: „To vidím, lebo keby ste to robili za peniaze, robili by ste to dvakrát lepšie!“

Pavol v Liste Efezanom v 6. kapitole hovorí: „Otroci, z úprimného srdca poslúchajte svojich pozemských pánov ako Krista, s bázňou a chvením. Neslúžte naoko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi otroci, ktorí z celej duše plnia Božiu vôľu. Ochotne slúžte ako Pánovi, a nie ako ľuďom.“ (Ef 6, 5-7)

Je veľmi zaujímavé, že sv. Pavol povzbudzuje veriacich, ktorí sú otroci, aby svojim pánom slúžili s láskou a z celého srdca. Možno si aj ty hovoríš, že tvoj zamestnávateľ je ako otrokár a správa sa k tebe zle. A preto môže táto stať z Písma hovoriť aj k tebe.

Pavol ako žid totiž rozumel tomu, že hebrejské slovo „avodah“ znamená spoločne prácu, bohoslužbu a službu.

"Šesť dní budeš pracovať (avodah)." – (Ex 34, 21)

"Toto hovorí PÁN: Prepusť môj ľud, aby sa mi klaňal (avodah)." - (Ex 8, 1)

"Ale pokiaľ ide o mňa a moju domácnosť, budeme slúžiť (avodah) Pánovi." - (Joz 24, 15)

Keď budeme svoju prácu robiť ako uctievanie Boha, bude to priťahovať Božiu prítomnosť.

A keď ju oddelíme pre Boha, hoci je to svetská práca, stane sa svätou. Lebo slovo „svätý“ v hebrejčine znamená „oddelený“.

V 39. kapitole knihy Genezis máme veľmi krásny príklad toho, čo to znamená.

Mladý Jozef je predaný do egyptského otroctva. Kúpi si ho Putifar a Jozef mu slúži. Je tam napísané:

„Keď jeho pán videl, že je s ním Pán a že Pán vo všetkom, čo robil, požehnával jeho ruky, Jozef našiel milosť v jeho očiach. I posluhoval mu a neskôr ho urobil správcom svojho domu a do jeho rúk zveril všetko, čo mal.  A odkedy ho urobil správcom svojho domu a všetkého svojho majetku, Pán pre Jozefa požehnával Egypťanov dom. Pánovo požehnanie bolo na všetkom, čo mal v dome i na poli..“ (Gen 39, 3-5)

Jozef robil svoju prácu ako pre Pána a bolo vidno, že nesie Božiu priazeň. Jeho zamestnávateľ to videl a tiež si všimol, že Boh požehnáva jeho dom práve kvôli Jozefovi.

Modlitba: Pane, prepáč, že som nevidel svoju prácu ako uctievanie a službu môjmu zamestnávateľovi a robil som ju viac ako sebarealizáciu alebo len pre peniaze. Nauč ma pracovať v mojom zamestnaní ako Jozef, nech to prinesie môjmu zamestnávateľovi požehnanie a Tebe slávu. Amen 

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Ver.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Ver.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové