Boh Otec hľadá VIP uctievačov

Boh Otec hľadá VIP uctievačov

Ľudka Lipovská 26.06.2019 3 minúty na prečítanie

Keď som si pripravovala tému na TWC (Timothy Worship Centrum pozn.red.) školu, kde ma pozvali hovoriť o ,,Uctievanie ako životný štýl", potrebovala som im poslať jednu vetu, ktorou by som najlepšie vystihla o čom chcem rozprávať.

A tak som im poslala toto: ,,Sme v čase, kedy Boh Otec hľadá VIP uctievačov"  (por. Ján 4, 23;24)

S kamarátkou, ktorá to mala zavesiť na TWC - Facebook, sme sa pri tejto vete aj zasmiali, pretože znela dosť radikálne. Ale sľúbila som jej, že sa to na TWC škole pokusím vysvetliť, čo presne pod tým VIP myslím. Pôvodne som pod touto skratkou VIP videla niečo iné. Lenže, keď som si tú vetu prečítala znova, uvedomila som si, že Otec naozaj hľadá uctievačov, ktorým túži dať označenie ,,VERY IMPORTANT PERSON".

A kto sú vlastne títo Otcom nájdení VIP uctievači?

Podľa mňa tí, ktorí sa nechali nájsť, uverili  a spoznali Boha ako Otca. Pretože ja verím, že toto označenie VIP, Otec dáva svojím synom a dcéram. Chcete dôkaz? Ja som ho našla v Biblii.

Ľudia s označením VIP sú:

Všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Tým, ktorí veria v jeho meno; ktorí ani nie z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z vôle Boha sú splodení. (por.Jan 1,10-13)

- S touto skratkou je možné sa stretnúť na menovkách, pozvánkach a priepustkách:

V ňom ste aj vy, vtedy, keď ste počuli slovo pravdy, totiž evanjelium o vašej spáse a uverili mu, boli označení pečaťou zasľúbeného Ducha Svätého. (por.Efežanom 1,13)

- Toto označenie môžu dostať vďaka známosti, alebo doporučením niekoho iného, kto ťa zadelí do VIP skupiny:

On nás vytrhol z právomoci temnoty a  premiestnil do kráľovstva svojho milovaného Syna, (por.Kološanom 1,13)

- Majú vstup do priestoru a na miesto, kde sa normálny ľudia nedostanú:

Spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás v Kristu Ježišovi posadil do ponebeských oblastí. V ňom, ktorý je tam už po Božej pravici posadený. (por.Efežanom 2,6; 1,20)

- Majú s tým spojené výhody:

Keď je Boh s nami, kto môže byť proti nám!? Neušetril svojho vlastného Syna, ale vydal ho za všetkých  nás.Ako by nám teda s ním nedaroval aj všetko ostatné. (por.Rimanom 8,32)

A viete čo dokážu títo ľudia, už takto označený svojim Nebeským Otcom a Ježišom Kristom - svojim bratom a priateľom?

Nie len že  dokážu zobrať uctievanie ,,v Duchu a pravde" (por.Ján 4,23;24) už za svoj životný štýl,  ale dokonca títo uctievači označený ,,VERY IMPORTANT PERSON",  sú tí:

- Ktorých Otec vždy počuje, keď o čokoľvek prosia,

- Dostávajú  otvorené dvere, ktoré nikto nezavrie,

- Majú autoritu vstúpiť na miesta a priniesť tam Pravdu - Informáciu,

- Ktorá dokáže svojou mocou tak Ovplyvniť miesto kde vstúpia,

- Že to urobí Premenu.  

Dokážu obyčajné  miesto premeniť na VIP zónu (Vplyv. Informácia. Premena.)

Ostalo pre mňa ešte vždy tajomstvom, prečo sa Ježiš zmieňuje o pravých uctievačoch, (ktorých som si dovolila nazvať VIP), pri rozhovore so Samaritánkou.  Ale som nadšená, že práve tento príbeh mi pomohol vidieť ako môže v praxi fungovať táto premena obyčajného miesta,  na VIP zónu.

Tej žene potom povedali: "Už neveríme iba vďaka tvojím slovám; lebo sami sme ho počuli a už vieme, že On je naozaj ten Spasiteľ sveta. (por.Ján 4,42) 

Post- scriptum: Teším sa na vás všetkých znova o krátky čas- VIP uctievači! 

Čo ďalšie ťa chytí za srdce?

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk