Charizmy pre bežný život

Charizmy pre bežný život

Pavol Strežo 05.01.2019 4 minúty na prečítanie

Možno ste už počuli, že pápež František na Turíce 2019 ruší Katolícku charizmatickú obnovu a zakladá novú organizáciu s názvom CHARIS. V jej stanovách bude veľmi jasne napísané, prečo pápež zakladá túto novú organizáciu a čo od nej očakáva. Prvé dva body sú tieto:

  1. napomáhať prehlbovanie a podporovanie milosti krstu v Duchu Svätom v celej Cirkvi;

  2. podporovať používanie chariziem nielen v Katolíckej charizmatickej obnove, ale aj v celej Cirkvi;

Pápež František si uvedomuje, že skúsenosť krstu v Duchu Svätom je tu pre všetkých veriacich, nielen pre niektorých. Prúd milosti má totiž obnoviť celú Cirkev. A všetci jej členovia majú tiež používať charizmy.

Pri kňazoch, vedúcich „stretiek“ a chváličoch je to ešte celkom pochopiteľné, že majú používať charizmy. No oni predstavujú maličké percento Cirkvi. A čo ostatní? Načo taká učiteľka, predavač alebo živnostník potrebujú charizmy?

Dostali sme od Boha prirodzené dary a talenty. A je skvelé, že ich používame. No ak chceme budovať Božie kráľovstvo, potrebujeme Ducha Svätého. Božie kráľovstvo je totiž spravodlivosť, radosť a pokoj v Duchu Svätom. (Rim 14, 17)

Každý človek je povolaný svojím povolaním zjavovať Boha. Boh má totiž v Biblii veľa mien a atribútov a jedna generácia, jeden národ, jedna Cirkev je málo na to, aby zjavila, kto Boh je.

Katechizmus hovorí, že povolanie laikov je usporiadať časné veci tohto sveta podľa Boha (KKC 898) Každý z nás chce robiť svoju prácu dobre a túži, aby náš život bol nám na radosť a svetu na osoh. No ako to dosiahnuť?

Cirkev je miesto, kde by sme všetci mali nájsť vyučenie o tom, ako prinášať Božie kráľovstvo do tohto sveta a mali by sme sa naučiť používať charizmy pre našu prácu.

Charizmy sú pre pokorných

Charizmy Boh dáva zadarmo, no sú len pre pokorných. Ak sa cítite dosť dobrý a použiteľný pre Boha vo svojom povolaní, nebudete potrebovať charizmy. Nebudete sa potrebovať až tak spoliehať na Božiu milosť. Pred časom prišla na modlitbu ku mne žena, ktorej manžel odišiel za inou ženou a nechal ju s dvomi malými deťmi. Predstavte si, že pred vami stojí zlomená žena a vy sa za ňu máte pomodliť. Čo jej poviete? Jeden z mojich darov je súcit a empatia. No v tej chvíli sa mi zdali akékoľvek slová povrchné. A tak som volal celým srdcom na Boha: „Ježiš, ty máš slová večného života. Ak jej ty niečo nepovieš, tak ja sa ani nejdem modliť... Potrebujem zúfalo dar proroctva... Počuť pre ňu slová, ktoré sú v tvojom srdci a nie v mojom...“

Až vtedy, keď sme pohnutí láskou a necítime sa dosť schopní, prichádza nadprirodzená milosť = charizma.

Poďme na niekoľko príkladov zo života:

Učiteľka

Predstavte si učiteľku, ktorá nosí prorocké okuliare z Ezechiela 37. A keď vojde do triedy, tak tam nevidí „spratkov“, ale budúcnosť národa. Nespolieha sa len na svoj dar rozprávať, no často si pýta dar múdrosti, aby vedela čo najlepšie vysvetliť učivo žiakom tak, aby tomu porozumeli. Písmo hovorí, že v Jeho svetle vidíme svetlo. A potom Ježiš dodáva, že my sme svetlo sveta. A tak v triede učiteľky, ktorá je nositeľom Božej prítomnosti skrze krst v Duchu svätom, žiakom akosi lepšie „páli“ a dokáže im „svitnúť“ v hlave počas písomky.

Predavač v potravinách

V našom spoločenstve máme mladého muža, ktorý pracuje pri pokladni v potravinách. Raz som mu povedal: „Vieš koľko ľudí sa pred jedlom nemodlí a neďakuje Pánovi za dar chleba? A ty máš možnosť klásť ruky na každé jedlo, ktoré budú jesť, keď im ho blokuješ pri pokladni. Nie je to skvelé?“

Živnostníci

Viete o tom, že jedno z prvých použití slov „naplnenie Duchom Božím“ je použité v Biblii v súvislosti s remeselníkmi? Keď Mojžiš videl na vrchu Sinaj prorocké videnie nebeského chrámu, dostal od Boha zadanie – urobiť ho podľa vzoru, aký videl. Ak ste niekedy mali prorocký obraz počas modlitby, tak viete, aké ťažké je vyjadriť ľuďom, čo ste videli. A tak Mojžiš stojí pred problémom – ako dosiahnuť, aby remeselníci, ktorí budú budovať stánok stretnutia, vyrobili presne to, čo videl on. Boh mu dáva riešenie. Hovorí, že naplní remeselníkov Duchom na to, aby kreatívne a dôvtipne spravili, čo im zadá. Rozumiete?

Predstavte si zákazníčku, ktorá príde za stolárom, aby jej urobil kuchyňu. Nevie presne povedať, ako si to celé predstavuje, no v srdci má nejaký sen. Stolár si pýta od Boha Ducha Božieho, aby dostal prorocké zjavenie, ktoré mu odhalí sen, či víziu, akú má tá zákazníčka vo svojom srdci. A potom spraví návrh kuchyne. Keď zákazníčka zbadá návrh, zvolá: „Veď to je presne kuchyňa podľa mojich snov... Ako ste to vedeli?“

A on jej len jednoducho odpovie „Ja nie, no Boh pozná túžby vášho srdca a chce, aby ste boli šťastná...“

Pavol Strežo

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk