Jednota kresťanských cirkví?

Jednota kresťanských cirkví?

Jozef Slavkovský, kňaz 04.01.2019 3 minúty na prečítanie

     Vedeli ste už tom, že v roku 2017 sa katolíci s evanjelikmi zaviazali k tomu, aby spoločne vydávali svedectvo ohlasovaním či službou alebo, aby sa nanovo vydali do úsilia o viditeľnú jednotu svojich denominácií, alebo aj to, aby už nikdy nevychádzali z perspektívy rozdelenia, ale naopak z pohľadu jednoty?1 Pre niektorých to možno znie tak trochu idealisticky, ale táto vízia načrtnutá v dokumente From conflict to communion,2 podpísaná pápežom Františkom a prezidentom Svetového luteránskeho zväzu pri výročí 500. rokov od vystúpenia Martina Luthera, je už aj našou súčasťou. Môžeme sa však regulérne pýtať? Je tento ekumenický zápal, toto volanie a túžba po jednote kresťanov, ktorá počas minulého storočia vzrástla enormným spôsobom naprieč celým kresťanským spektrom, len nejakou bočnou aktivitou a prídavkom pre veriaceho človeka? Mnohí kresťania si možno prirodzene povedia, že všetkých ľudí si treba ctiť a milovať ich. Teda aj bratov a sestry nepatriacich do nášho kruhu. Ekumenizmus však nie je len pre nadšencov a ľudomilov. Stojí úplne na inom základe a je oveľa viac, ako len nejaký apendix v cirkevnej aktivite. Túžba po jednote je totižto v prvom rade Božou túžbou. Nie len hocijakou aktivitou. Je veľmi zaujímavé, že práve pápež Ján Pavol II. si pre názov encykliky Ut unum sint (Aby všetci boli jedno)3 zobral Ježišove slová na sklonku jeho života, kde sa tieto slová modlí k Otcovi a potom dodáva aj dôvod: „aby svet uveril, že si ma ty poslal.“ (Jn 17,21). To bol práve jeden z vážnych dôvodov a veľkým problémov, ktoré si kresťanský svet pri zrode ekumenického hnutia silno uvedomoval. Walter Kasper dlhoročná a významná katolícka osobnosť a líder v oblasti ekumenizmu o tom píše: „Rozdelenie kazí cirkevnú misiu ako znak a prostriedok jednoty a pokoja pre svet. To je aj dôvod prečo sa v 20. storočí všetky cirkvi zapojené v ekumenických dialógoch vydali na cestu znovu nadobudnúť viditeľnú jednotu všetkých kresťanov.“ 4 (Práve tomuto volaniu po jednote sa v zóne Magazínu Ver.sk budem venovať aj v nasledujúcich mesiacoch. A keďže som katolícky kňaz, tak najmä z katolíckej perspektívy.)


1 Porov. PCPCU. From Conflict to Communion. Lutheran Catholic Common Commemoration of the Reformation in 2017. In: Pontifical Council for Promoting Christian Unity [online], č. 239-244 [cit. 11.04.2018]. Dostupné na internete: link.

2 Od konfliktu k spoločenstvu, aj keď slovenské slovo „spoločenstvo“ úplne nevystihuje anglické communion alebo pôvodné latinské communio. Porov. SLAVKOVSKÝ, J. Volanie po jednote a ekumenickom zmierení počas pontifikátov Jána Pavla II. a pápeža Františka a ich vplyv na posun ekumenizmu v súčasnosti. In: CRZP [online], s. 16-18 [cit. 06.12.2018]. Dostupné na internete: link.

3 Porov. JÁN PAVOL II. Ut unum sint. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996, č. 9.

4 KASPER, W. Nature and Purpose of Ecumenical Dialogue. In: Pontifical Council for Promoting Christian Unity [online], č. 1 [cit. 02.02.2018]. Dostupné na internete: link.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk