Každé obdobie ako príležitosť, Dominik Gabriel

Každé obdobie ako príležitosť, Dominik Gabriel

Dominik Gabriel 14.01.2020 3 minúty na prečítanie

Aké obdobie prežívaš? Čo v tomto období robí v tvojom živote Boh? Čo chce robiť? Čo Ťa chce naučiť?

Každý z nás prežívame v rôznom čase rôzne obdobia. Pri stretnutiach s ľuďmi, na spoločenstve, pri zdieľaní a otázke: “ako sa máš?”, zväčša zhrnieme náš život do niekoľkých viet a odpovedáme spôsobom: ”prežívam takéto obdobie…” - dobré, ťažké, blízko pri Bohu, inokedy nepočujem Boží hlas, niekedy je toho veľa a valí sa to na mňa zo všetkých strán. Niekedy som unavený, sklamaný a nešťastný, inokedy šťastný a spokojný. Často naše aktuálne obdobia, ktoré zažívame, ovplyvňujú aj naše prežívanie vzťahu s Bohom, či náš duchovný život.

Chcem nás pozvať do premeny postoja srdca, v ktorom akékoľvek obdobie nášho života budeme vnímať ako príležitosť. Aj ťažké a zložité situácie, starosti aj “zlé” obdobia Boh vidí úplne inak ako my. On aj tieto obdobia vidí ako príležitosti pre tvoje posvätenie, rast, svätosť, pre to, aby ťa pritiahol bližšie k sebe, aby si sa začal viac na neho spoliehať, viac mu dôveroval, viac bol blízko pri ňom a počul jeho hlas.

V každom období je Boh uprostred. Ty si v ňom a On je v tebe, nie mimo teba. On sa nemení, je stále dobrý a vie, čo robí. On pozná zámer a plán, ktorý má s Tebou. Je tvoj Pastier a aj uprostred tvojich bojov a zápasov ti prestiera bohatý stôl pred očami tvojich protivníkov a pripomína ti: “som s tebou”. V časoch a vo chvíľach kedy nevidíš, necítiš, nepočuješ, v situáciach, s ktorými nevieš pohnúť, nevládzeš alebo z nich nevidíš východisko, ti Pán prestiera bohatý stôl - stôl stretnutia s ním, stôl, pri ktorom sa môžeš sýtiť jeho slovom, nechať sa napĺňať jeho Duchom a premieňať jeho prítomnosťou. Nechať sa posilniť, utešiť a milovať. To všetko uprostred tvojich údolí a pred očami tvojich protivníkov.

Apoštol Pavol zažil veľa ťažkých chvíľ. Od Židov päť ráz dostal štyridsať bez jednej, tri razy ho bičovali, raz kameňovali, trikrát stroskotal na lodi, noc a deň bol na morských hlbinách; často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, od pohanov, v meste, na púšti, na mori, medzi falošnými bratmi; v námahe a lopote, často v bdení, o hlade a smäde, veľa ráz v pôstoch, v zime a nahote. A okrem toho na neho deň čo deň doliehala starosť o všetky cirkvi. /porov. 2 Kor 11,24-28/

Timotej, prvý biskup, zápasil s chorobou /1Tim, 5, 23/ a ani obdobia v živote Jozefa sa nevyvíjali ideálne. Bratmi bol hodený do cisterny, odlúčený od rodiny, predaný do otroctva, podvedený a nespravodlivo vrhnutý do väzenia na dva roky. No práve v tomto “údolí”, vo väzení, bol Hospodin s Jozefom /porov. Gen 39, 21/, vykladá sny, stáva sa správcom Egypta počas najväčšieho hladu a stáva sa dôležitou súčasťou histórie vyvoleného národa.

Títo muži sa rozhodli v akejkoľvek situácií zaujať správny postoj a vidieť aj zdanlivo nepriaznivé okolnosti ako príležitosť.

Tu je moja otázka pre teba znovu: Aké obdobie prežívaš? Čo v tomto období robí v tvojom živote Boh? Čo chce robiť? Čo Ťa chce naučiť?

Čo ďalšie ťa chytí za srdce?

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk