Kľúče k požehnaniu

Kľúče k požehnaniu

Eva Hrešková 10.05.2022 2 minúty na prečítanie

Cítiš sa byť požehnaný? Zakúšaš vo svojom živote prítomnosť Božej priazne? Božie slovo pomenúva viacero prísľubov požehnania - kľúčov, ktoré môžu odomknúť požehnanie pre tvoj život. Tu sú niektoré z nich:

Štedrosť a dávanie

“Požehnaný bude, (kto vie) dobrým okom (pozerať), lebo dáva chudákovi zo svojho chleba.” (Prís 22, 9)

Zákon sejby a žatvy (Gal 6, 7) jasne naznačuje, že ak chceme dostávať dobré veci, musíme byť ochotní dávať ich druhým. Rozhodujúci je však postoj srdca, či je naše “dávanie” radostné, veselé, alebo len vynútené. Boh miluje, keď dávame s radosťou (2 Kor 9, 7).

Test: Ako často dávam? Je to len z povinnosti alebo sa dokážem tešiť z toho, že pomôžem druhým? Som pri dávaní štedrý?

Dôvera v Boha

“Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou. Je ako strom, zasadený pri vode, čo si vystiera k potoku korene, nebojí sa, keď prichádza horúčosť, lístie mu ostáva zelené. V suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie.” (Jer 17, 7 - 8)

Dôvera sa buduje skúsenosťou. Skús Bohu každý deň odovzdávať do rúk veci, ktoré ťa čakajú. Špeciálne tie, z ktorých máš obavy. Postupne bude dôvera rásť a strach bude strácať silu. Boh nehovorí o tom, že na spomínaný strom neudrie horúčava. Sľubuje však, že keď horúčosť príde, strom ostane zelený, plodný, nebude mať starosti.

Test: Čo prežívam, keď prichádza “horúčava” do môjho života? Som plný strachu alebo vyhlasujem slová dôvery v Boha?

Úcta k rodičom

“Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh, aby dni tvojho života dlho trvali a aby sa ti darilo na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!” (Dt 5, 16)

Áno, požehnanie, ktoré je na tvojom živote, súvisí s tým, ako si ctíš rodičov (viac v Sir 3, 5 - 10). Dalo by sa povedať, že sú tri úrovne, na ktorých sme buď úctiví alebo neúctiví (nielen) voči rodičom: 1. Ako sa s rodičmi rozprávam; 2. Ako rozprávam o rodičoch v ich neprítomnosti; 3. Ako o rodičoch zmýšľam. Bohu nejde len o “dobrý vonkajší dojem”. Pozerá nám do sŕdc.

Test: Ako si ctím mojich rodičov v spomínaných troch úrovniach?

K ďalším kľúčom k požehnaniu patria bázeň pred Bohom (Dt 6, 24; Ž 128, 1 - 4) či poslušnosť Božiemu slovu (Dt 5, 33; Dt 6, 3; Jer 7, 23; Dt 11, 26 - 28). Boh nepripúšťa žiadne kompromisy s hriechom (Ž 24, 4 - 5). Ako je to u teba? Žiješ v posvätnej úcte pred Bohom? Je Kráľom tvojho srdca alebo je len tvojou “nedeľnou povinnosťou”? Robíš kompromisy s hriechom? Boh je pripravený pomôcť ti ich zanechať. On sám túži vylievať požehnanie na tvoj život. Je štedrý, milujúci Otec.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Ver.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Ver.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové