Pápež František ukazuje cestu k jednote kresťanov, Pavol Strežo

Pápež František ukazuje cestu k jednote kresťanov, Pavol Strežo

Pavol Strežo 09.05.2019 3 minúty na prečítanie

V januári ako vždy prebehol týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Na začiatku tohto týždňa pápež František povedal tieto slová:

 „Je ľahké považovať duchovnú milosť, ktorá nám bola daná, za svoje vlastníctvo, za niečo, čo nám náleží a patrí. Je rovnako možné, že dary, ktoré sme od Boha dostali, nás učinia slepými k darom, prideleným iným kresťanom. Je ťažkým hriechom zľahčovať či pohŕdať darmi, ktoré Pán udelil iným bratom a myslieť si, že sú akosi menej privilegovanými pred Bohom. Pokiaľ v sebe živíme tieto myšlienky, dovoľujeme, aby sa milosť, ktorú sme dostali, stala zdrojom pýchy, nespravodlivosti a rozdelenia. Ako by sme potom mohli vstúpiť do zasľúbeného kráľovstva?“

Františkov prístup k zmiereniu je v duchu Ježišových slov: Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nebadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka!‘ — a pozri, v oku máš brvno? Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata.

František konfrontuje vo svojom príhovore nás katolíkov, aby sme nerozmýšľali o iných cirkvách zvrchu. Dokonca ide tak ďaleko, že to nazve ťažkým hriechom! Minule som sa rozprával s jedným človekom, ktorý sa sťažoval na to, že ho ľudia nechcú počúvať a nechcú s ním budovať vzťah. Čo by ste takému človeku povedali? Sebastrední ľudia nevidia iných. Nezaujímajú sa o druhých, ale stále rozprávajú o sebe a o svojich daroch. Nerozumejú, prečo ľudia s nimi nechcú budovať vzťahy. Často ani vzťahy s inými nepotrebujú. Sú totiž plní sami seba. Niekde vnútri ich to mrzí, no utešujú sami seba tým, že tí druhí im nerozumejú, lebo sú menej zrelší a duchovnejší.

Znakom toho, že na niekom pracuje Duch Svätý, je túžba po jednote. Hriech totiž vždy rozdeľuje, ale láska buduje. Úprimná láska sa snaží pochopiť toho druhého, zaujíma sa o jeho svet a o to, prečo je to alebo ono pre neho dôležité. Nebojí sa dialógu. Jeho srdce je totiž bezpečné. Nepotrebuje sebe alebo iným niečo dokazovať. Vie kto je a čím môže byť darom pre iných. No tiež vie kto nie je a že potrebuje iných na to, aby zažil plnosť lásky/Krista. Túži sa nechať obdarovať. Je iniciátorom budovania vzťahov. Z plnosti srdca totiž hovoria ústa. Ten, kto je prvý v iniciatíve zmierenia voči iným je ten, koho srdce je viac plné Boha zmierenia.

Môžeme mať veľa slov o úcte k iným, no dám vám konkrétny príklad v pápežovi a výzvu pre vás, ako to môžete urobiť aj vy. V Písme je napísané, že „väčší žehná menšieho“ a že máme „jeden druhého pokladať za hodnejšieho od seba.“ 

Na tejto fotke je pápež František ešte ako kardinál. Kľačí na ekumenickom stretnutí v Argentíne a pastori evanjelikálnych a charizmatických cirkví na neho kladú ruky a modlia sa za neho.


Preto mu verím slová v Evangelii Gaudium (čl 246), lebo je ochotný prijať dary Ducha od iných: A ak naozaj veríme v slobodnú a štedrú činnosť Ducha, koľko vecí sa môžeme naučiť jedni od druhých! Nejde tu len o to, aby sme o druhých zbierali informácie v snahe lepšie ich spoznať, ale najmä o prijatie toho, čo Duch do nich zasial ako dar, ktorý je aj pre nás.

Tu je výzva pre vás: Keď najbližšie stretnete bratov protestantov, nerozprávajte o sebe a o plnosti Rímsko-katolíckej cirkvi. Snažte sa zobrať výzvu pápeža k srdcu:

- Nebuďte slepí – začnite pozerať na dary, ktoré im Boh dal.

- Nepohŕdajte a nezľahčujte – vyjadrite úctu k tomu, ako milujú Pána. Boh sa totiž pyšným protiví, no pokorným dáva milosť. A ak majú dary milosti, uctite si ich pokorné srdce a poproste ich, nech sa za vás pomodlia, aby rovnaká milosť prešla aj na vás. Kto totiž prijíme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.

- Poproste o odpustenie za pýchu, nespravodlivosť a rozdelenie, ktoré sme my katolíci spôsobili týmito postojmi a vyjadrite túžbu spoločne budovať Božie kráľovstvo.


Zdroj foto https://www.vaticanocatolico.com

Čo ďalšie ťa chytí za srdce?

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk