Pôst, ktorý sa páči Pánovi

Pôst, ktorý sa páči Pánovi

Matej Sabo 15.04.2019 3 minúty na prečítanie

Takýto pôst podľa toho, čo čítame v Iz 58 je:
- uvoľňovať nespravodlivo nasadené putá
- odstraňovať zo svojho stredu, rozlámať a rozbiť každé jarmo otroctva
- prepustiť utláčaných a zlomených na slobodu
- lámať svoj chlieb hladujúcemu
- zaviesť do domu biednych tulákov
- zaodieť nahého
- neskrývať sa pred svojim príbuzným
- svätiť Pánov deň a robiť čo sa páči Jemu
- mať žehnajúci postoj voči iným

Prisľúbenia spojené s takýmto pôstom sú obrovské:
- zažiari ti tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie
- uzdraví sa ti rýchlo rana
- pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť
- za tebou sláva Pánova
- Pán odpovie na tvoje modlitby
- budeš žiť v neustálej Božej prítomnosti
- budeš plný života a sily
- veci a sny, ktoré si už považoval za zničené a odumreté sa budú realizovať
- budú ťa volať Opravár trhlín a Obnovovateľ ulíc na obývanie
- nájdeš rozkoš v Pánovi
- a Pán ťa pozdvihne do nového levelu

A ak máš pocit, že "prisľúbenia sú síce super ale tie požiadavky nedám, takže sa ma to netýka", na chvíľu zastav. Vieš, že tým, že sme ľudom Novej zmluvy, ktorej garantom je Ježiš a sme adoptívnymi synmi a dcérami, funguje to trošku ináč ako vo svete sirôt? Akýkoľvek Boží príkaz už nemusíme brať ako bremeno a záťaž, veď máme Ducha prisľúbenia a Zákon je vpísaný do našich sŕdc. Čiže v každom príkaze v Božom Slove je vlastne prisľúbenie milosti, ktorá nám umožní tento príkaz naplniť. To, že sme ešte detičky, ktoré sa potknú a padnú nevadí. Otec nás dvíha a vidí v nás už tých, ktorí raz budú bežať. V Písme sa dokonca píše, že čím dlhšie pobežíme, tým nám bude pribúdať síl a dokonca nakoniec poletíme. A celé to bude ešte lepšie, keď na všetky tieto požiadavky budeme pozerať cez príkaz lásky (milovať Boha, seba, blížneho), na ktorom spočíva celý Zákon i Proroci.
Ak chcete, pokojne sa postite od jedla. Ale predovšetkým jedzte Slovo, modlite sa a konajte pôst, ktorý sa páči Pánovi!

Priatelia, to že sa v tomto špeciálnom období odstrihneme od všakovakých útech a aj dobrých vecí vrátane jedla, je len tá menej dôležitá časť pôstu. Toto všetko nám, ktorí sme veľmi často zahltení zbytočnosťami, len pomôže nastaviť srdcia a stíchnuť aby sme počuli, videli a zakúsili aký dobrý je Pán. Očakávajme všetky tieto veci!

A ešte veľmi praktická rada v paralele s prikázaním lásky. Niekedy to vyzerá tak akoby sme zakúšali viac Otcovej lásky, keď spravíme konkrétne kroky lásky voči iným ľuďom. Akoby až po tom ako milujeme iných konkrétnym spôsobom, zažívame sami, že On nás miluje. Viem, že sú ľudia a obdobia života, kedy to tak vyzerá. Ak začneme skúmať, že ako to v skutočnosti je, bude to podobné debate o tom, či bolo najprv vajce alebo sliepka. Vieme, že On nás miloval prvý a aj, že On je pôvodcom všetkého dobrého - aj milosti milovať. Každopádne táto praktická skúsenosť hovorí v prospech toho aby sme v tomto pôste nezostali len v pasívnej časti odopierania si ale aj vykročili do aktívnej časti a pôst robili. Napr. podľa návodu z Iz 58.

Vieme, že On nás miloval prvý. A z tejto Jeho lásky plynie všetka naša schopnosť milovať. Tak ak nám hovorí, že toto je pôst, ktorý sa mu páči, čo to pre nás znamená? Že On prvý robí všetky tieto veci nám! Odstraňuje všetky naše putá strachu a lží v našich srdciach. Oslobodzuje nás od jarma otroctva hriechu v našich životoch. Uzdravuje naše rany a dvíha nás z našej zlomenosti. Láme nám hladným chlieb svojho tela v Eucharistii a v Božom Slove. Vovádza nás do Otcovho domu a zaodieva nás do identity synov a dcér. Stále nás čaká a požehnáva nás! A to som sa ešte ani nedostal k tým prisľúbeniam!

Čo ďalšie ťa chytí za srdce?

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk