Príprava na Turíce: Turíce sú DOKONČENÍM a ZAVŔŠENÍM Veľkej noci

Príprava na Turíce: Turíce sú DOKONČENÍM a ZAVŔŠENÍM Veľkej noci

Mário Tomášik 29.05.2020 3 minúty na prečítanie

“Odo dňa, keď ste po sobote obetovali svoj podávací snop, budete počítať sedem plných týždňov až do dňa, ktorý nasleduje po siedmej sobote, čiže päťdesiat dní. Vtedy prinesiete Pánovi potravinovú obetu z nového (obilia).” Lv 23:15‭-‬16 

Budete počítať. Toto povedal Pán Izraelitom, keď im hovoril o Sviatku týždňov. Mali začať počítať od Veľkej noci sedem týždňov po sedem dní a na ten ďalší, päťdesiaty deň mali začať sláviť sviatok ukončenia žatvy. Prečo o tom hovorím? 

Chcem znova zdôrazniť úplné prepojenie Veľkej noci a Turíc, ktoré vymyslel a zariadil Boh, a chcem poukázať na dôležitosť pripraviť si srdce na Turíce. 

Turíce sú DOKONČENÍM A ZAVŔŠENÍM Veľkej noci. Až vyliatím Ducha je zavŕšená naša spása. "Lebo na zavŕšenie našej spásy zoslal si Ducha Svätého...", modlí sa kňaz počas liturgie na Turíce. Až na Turíce sa končí veľkonočné obdobie liturgického roka.

Mnohokrát o tom nevieme a náš život viery je potom akýsi "nedokončený". Nechápeme, že bez vyliatia Ducha Svätého to úplne nefunguje.

To, že Izrael musel počítať dni a každý deň, resp. podvečer, povedať nahlas v modlitbe, ktorý deň ktorého týždňa je od Veľkej noci, a potom vysloviť požehnanie určené na ten konkrétny deň, ho "nútilo" určitým spôsobom SA PRIPRAVOVAŤ na tento sviatok. (Dokonca si na to postupne vymysleli špeciálne kalendáre, ktoré na to začali používať. Tie sa dajú aj kúpiť.)

Našťastie je v Cirkvi aj určitá tradícia duchovnej prípravy - "deviatnika". Deväť dní sa duchovne pripravovať na určitú duchovnú udalosť. 

Osobne si myslím, že učeníci, tých asi 120 zhromaždených v hornej sieni, si STÁLE  PRIPOMÍNALI, prečo sa tak vytrvalo modlia a čakajú. A ako zbožní židia pri tom tiež počítali dni do Turíc. Oni ešte nevedeli, kedy presne Pán zošle svojho Ducha, tak sa asi pripravovali na oboje. To, že Duch Svätý zostúpi počas Turíc (Päťdesiatnice), mal však Pán pripravené. Aj kvôli duchovnému významu (žatvy a vďaky, pripomenutie si darovania Zmluvy na Sinaji), aj kvôli praktickému významu (v Jeruzaleme bude veľmi veľa ľudí, nielen židov, ale aj prozelytov z mnohých krajín).

Čo chceš urobiť ty počas týchto troch dní?

Mnohí známi "motivátori" hovoria, že ak urobíš nič, tak sa aj stane nič. U nás to až tak nemusí platiť, lebo vidíme tú obrovskú Ježišovu túžbu, aby sme dostali a prijali Ducha Svätého. Preto nám stačí málo, aby prišiel viac do nášho vnútra. Stačí trochu otvorenosti a vzbudenej túžby. Stačí úprimná prosba, zvolanie. A Božia láska, ktorá je rozliata v nás skrze Ducha Svätého, sa rozleje ešte viac.

PRÍĎ, DUCHU SVÄTÝ! 

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Ver.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Ver.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové