Slovo - 12. máj

Slovo - 12. máj

Tomáš Daniel 12.05.2019 3 minúty na prečítanie

Jn 10, 27 – 30

Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno.“

 

Zjednotenie

 

Ježiš hovorí: „Ja a Otec sme jedno.“ Aj môj život je hľadanie, dobýjanie jednoty s Bohom. Tento boj o jednotu s Bohom je poznačený snahou utiecť z bolesti, z trápení, z povinností, z rutiny a tiež je poznačený neustálym zápasom o stretnutie s Ním. Dalo by sa to zhrnúť takto: odvádzanie mňa samého (niečím, niekým, sebou samým) z pozície, či fyzickej či vnútornej, v ktorej sa stretám a zjednocujem s Bohom.

 

Boh je blízko! Je blízko mňa! Len nesmiem utekať pred ním či fyzicky či vnútorne. Niekedy si pripadám, že som sám sebe štvancom, niekým, kto seba neprestajne uháňa.

Zjednotenie s Bohom je možné. Treba sa učiť byť s Ním v tichosti a treba sa učiť neutekať pred tým, čo mám spraviť, pred bežným životom, pred povinnosťou, pred rutinou.To je to slovo nášho Majstra: Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Mt 10,38  Nemôžeme budovať jednotu s Bohom, ak utekáme pred zodpovednosťou, záväzkom, proste pred tým, čo vieme, že máme znášať. A nemôžeme budovať jednotu, ak nepočujeme jeho hlas, pretože bez počutia jeho hlasu, bez úsilia modlitby nemáme odvahu zostať na ceste kríža, dokonca nerozpoznáme miesto stretnutia s Ním.

 

Spása je blízko, každý deň nám Boh klope na dvere nášho srdca, aby sme sa zastavili a neboli štvanci, ale brali kríž a našli sa na ceste kríža a v modlitbe srdca. Ježiš je tichý a pokorný srdcom a preto je cestou, pravdou a životom. Nebuďme štvanci, neutekajme pred Ním, či navonok a či vnútorne.

 

Pane, pomôž mi sa zastaviť, dať ti čas, neutekať pred zodpovednosťou, pred ťažkosťou, chcem byť s tebou viac v bežnom živote. Amen.

Čo ďalšie ťa chytí za srdce?

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk