Slovo - 27. september 2020

Slovo - 27. september 2020

Vicki a Robert De Hoxar 27.09.2020 4 minúty na prečítanie

Liturgické čítanie nadnes


Vicki a ja máme dve veľmi odlišné srdcia, ktoré túžia po tej istej veci. Vicki, ako možno dobre viete, je emotívna, nápaditá a vidí duchovné vplyvy, ktoré človeka priťahujú. Ja som naopak racionálny, rozumný a vidím duchovné pravidlá, ktoré ovplyvňujú myslenie človeka. Vicki chce byť spravodlivá. Ja chcem veriť v správnu vec, pretože to, v čo verím, určuje podľa mňa moje správanie. Obidve sú úplne prijateľné cesty k Otcovi prostredníctvom Ježiša Krista. Alebo ak chcete, Vicki je skôr ako Židia a ja skôr ako Gréci. Vicki, rovnako ako Židia, chce robiť vždy to, čo je správne. A ja, rovnako ako Gréci, chcem poznať pravdu.

Pavol bol Žid, ktorý premýšľal ako Grék. Možno aj preto bol poslaný k pohanom. Filipanom vysvetlil veci racionálne, pretože to boli Gréci. Upozornil ich na výhody ich viery. Boli povzbudzovaní v Kristovi, nachádzali útechu v láske, boli spojení s Duchom Svätým a boli súcitní a milosrdní. Vyzeralo to ako vynikajúci pokrok, ale mohli zažiť ešte viac požehnania. Aký bol teda problém? Filipania mali ľudské zmýšľanie a nie Kristovo zmýšľanie. Rozmýšľali skôr fyzicky ako duchovne. Nasledovali Pavlovo učenie, pretože si mysleli, že má pravdu. Pavol bol spokojný s Filipanmi, ale chcel, aby bola jeho radosť úplná. Chcel, aby zmýšľali ako Ježiš, ktorý robil iba to, čo robil Otec, a hovoril iba to, čo hovoril Otec. Inými slovami, chcel, aby sa z ľudí, ktorí súhlasili s Pavlovým učením, stali synovia a dcéry Božie.

V Matúšovom evanjeliu sa Ježiš rozprával s veľkňazmi a staršími ľudu. Poznali zákon a chceli, aby ho všetci dodržiavali. Chceli poslúchať Boha, či je to rozumné alebo nie. Ale ak Ježiš urobil niečo dobré, čo bolo v rozpore so zákonom, bolo to pre nich veľmi ťažké. Napríklad, ak Ježiš v sobotu niekoho uzdravil, urazilo ich to, pretože to bolo v rozpore so zákonom. Ježiš vedel, že účelom zákona je vytvoriť spravodlivú spoločnosť. To je veľmi dobré, ale existuje niečo lepšie a to je láskavá a milosrdná spoločnosť. Preto sa Ježiš pokúsil vysvetliť to najvyšším kňazom a starším Židom. „Čo je lepšie?“ A opýtal sa ich: „Povedať, že sa budete riadiť zákonom, ale potom to zanedbávať, alebo povedať, že sa ním nebudete riadiť, ale potom postupovať v súlade so zákonom?” Odpovedali: „Druhá situácia je lepšia.“ Aká bola najdôležitejšia časť zákona? Vedeli to. Milovať Pána Boha z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej sily a milovať svojho blížneho ako seba samého. Ježiš teda poukazoval na to, že je to v rozpore s účelom zákona, keď sa dodržujú menšie zákony, ale zanedbáva sa najväčší zákon. Snažil sa zmeniť ich myslenie. Boli ako syn, ktorý povedal, že bude poslúchať, ale potom to neurobil. Zatiaľ čo niektorí vyberači daní a hriešnici nedodržiavali menšie zákony, no riadili sa tými najväčším. Milovali Boha z celého srdca a naučili sa milovať svojho blížneho ako seba samého. Boli ako ten, ktorý povedal, že sa nebude riadiť zákonom, ale potom sa ho predsa pridŕža.

Ježiš miloval veľkňazov a farizejov tak, ako Pavol miloval Filipanov. Nepovedal, že veľkňazi a farizeji nevstúpia do nebeského kráľovstva, ale povedal, že tam už pred nimi vstúpili niektorí hriešnici a mýtnici. Ježišova radosť by bola úplná, keby veľkňazi a farizeji zmýšľali ako on.

A čo ty? Si ako Filipania, ktorí sa riadili učením cirkvi, pretože si myslíš že je to správne? Alebo si ako veľkňazi a farizeji, ktorých priťahuje správna vec, aj keď to nie je prejavom lásky? Praješ si zmýšľať ako Ježiš? Tak nech je pre teba láska tým najväčším dobrom. Prejavuj lásku, aj keď sa to zdá byť nerozumné. A prečo? Aby si mal radosť a aby bola Ježišova radosť úplná.

Buď požehnaný!


"Tieto zamyslenia ti môžu chodiť každé ráno do mailboxu, stačí sa prihlásiť na ich odber TU


Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Ver.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Ver.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové