Slovo - 4. máj

Slovo - 4. máj

Tomáš Daniel 04.05.2019 3 minúty na prečítanie

Jn 6, 16 – 21

Keď sa zvečerilo, zišli Ježišovi učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma.

Už sa zotmelo, a Ježiš k nim ešte neprišiel. Dul silný vietor a more bolo rozbúrené.

Veslovali tak dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi, a zľakli sa. Ale on im povedal: „To som ja, nebojte sa!“ Chceli ho vziať na loď, ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili.

Boh je iniciatívny.

Niekedy vo svojom srdci začíname veriť, že Boh len čaká, že je taký pasívny vo vzťahu k nám...že pokiaľ my niečo nespravíme, tak on tiež nič nespraví, atď. Ale to tak len vyzerá na prvý pohľad, no nie je to tak!

Je to presne naopak! Ak by on nechcel ako prvý, ak by on neinicioval náš vzťah, tak my by sme sa nedostali do jeho blízkosti, my by sme nespravili žiadne kroky smerom k nemu. On nás totiž v našom srdci zvádza, volá k nemu, volá nás, aby sme hľadali jeho vôľu. Trpezlivo, neprestajne, bez manipulácie. Boh chce byť bližšie k nám, Boh chce meniť naše životy. On má dobré veci pripravené pre nás, ale chce našu slobodnú spoluprácu, ku ktorej nás volá a my sme skrze jeho Ducha schopní počuť jeho pozvania.

Niekedy my máme pocit, že musíme zachrániť Boha a jeho česť, jeho slávu, ale nie je to celkom tak. My sa skôr musíme stíšiť, aby sme počuli, čo od nás chce, aby sme to spravili!

Lebo Božia sláva a jeho prítomnosť v našom živote budú rásť vtedy, ak On nájde tých, ktorí sú ochotní spraviť to, čo im hovorí v tichosti! Náš život, náš príbeh, dejiny národa i ľudstva, to sú konkrétne rozhodnutia konkrétnych ľudí v konkrétnom čase. A buď v týchto rozhodnutiach nasledujeme jeho hlas a prichádza spása do nášho domu alebo mu nedôverujeme  a nasledujeme seba.

Boh sa prihovára v tichosti v hĺbke srdca a len tí, čo ho chcú počuť, budú ho počuť a oni budú prostredníkmi Pánovho požehnania, ak aj budú konať to, čo im hovorí.

Pane, nauč ma ťa počuť a robiť to, čo hovoríš. Amen.

Čo ďalšie ťa chytí za srdce?

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk