Generácia s hodnotami Božieho kráľovstva

Generácia s hodnotami Božieho kráľovstva

Magazín Ver.sk 13.06.2019 4 minúty na prečítanie

Môžeš mi prosím povedať, ako a kedy vzniklo vaše spoločenstvo SP?

Spoločenstvo vzniklo v roku 2003, kedy sme s kamarátom viedli skupinku birmovancov. Boh sa ich dotkol, a tak sme sa začali stretávať ako malá skupinka. Spoznali sme Boha a nechceli sme si to nechať len pre seba. Slúžili sme vo svojom okolí a postupne sa k nám pridávali ľudia z okolia Sliača, vznikali ďalšie malé skupinky, a tak sa sformovalo spoločenstvo SP ako ho poznáme dnes.

S vašim spoločenstvom sa mnohým z nás spája projekt Godzone. Je tento projekt iba projektom vášho spoločenstva, alebo na ňom kooperuje aj niekto iný a pre koho konkrétne je určený?

Projekt Godzone vznikol v našom spoločenstve, ale už od začiatku v ňom spolupracujeme s viacerými spoločenstvami z celého Slovenska. Zámerom projektu je evanjelizácia a mobilizácia mladých ľudí. Túžime na Slovensku vidieť generáciu, ktorá prináša hodnoty Božieho kráľovstva do každej oblasti života. Sme primárne zameraní na mládež, ale keďže sa sami ako spoločenstvo vyvíjame a okrem mládeže do spoločenstva patrí už aj viacero rodín, to isté platí aj o projekte Godzone. Jednotlivé súčasti projektu zasahujú ľudí rôznych vekových kategórii.

Ako teda fungujete organizačne? Vedenie spoločenstva je jedna vec, organizácia rôznych aktivít  a projektov druhá.  Máte nejaké priestory kde pracujete? Koľko ľudí tam pracuje, dobrovoľníči a čomu všetkému sa venujete?

Za desať rokov fungovania projektu sme zakúsili veľkú Božiu starostlivosť. Spočiatku sme celé fungovanie projektu spravovali u mňa doma, neskôr sa nám podarilo prenajať si jednu miestnosť. Postupom času sme boli schopní prenajať si dom. V súčasnosti fungujeme v priestoroch domu, v ktorom dokážeme jednak ubytovať dobrovoľníkov, ktorí slúžia v projekte na dlhší čas, a tiež tu máme kancelárske priestory pre ľudí, čo sú tu zamestnaní.

Dobrovoľníkov slúžiacich priamo v Godzone kancelárii máme v súčasnosti troch. Pomáhajú nám s bežnými prácami, upratovaním a zapájajú sa aj do služby projektu. Zamestnaných je tu 16 ľudí. Okrem manažmentu, cez ekonomiku a administratívu, tu máme napríklad aj marketingový tím, video tím, človeka pre grafický design a pre hudobnú produkciu. V Godzone kancelárii sa venujeme tiež všetkému, čo súvisí s Godzone shopom, Godzone misiami a príprave Godzone tour. Pri Godzone škole, ktorú v súčasnosti administratívne a organizačne zabezpečuje spoločenstvo Piar, a pri ďalších projektoch, napríklad pri ženskej a mužskej konferencii, pri Godzone campe, ale aj pri Godzone tour nám výrazne pomáhajú dobrovoľníci zo spoločenstiev.

Celé vaše zameranie sa teda sústredí na mladých ľudí. Ako ich vidíš ty? Čo vidíš na mladých s ktorými sa stretávate, s čím bojujú a naopak, v čom vidíš, že sú ďalej ako generácia pred nimi?

V priebehu rokov sa to vyvinulo tak, že okrem mladých pracujeme aj s mladými rodinami. Keď sa však pýtaš na mladých, tí, ktorých stretávame, sú podľa mňa oproti predchádzajúcej generácii oveľa viac autentickí. Chcú vedieť, prečo robia to, čo robia. Bojujú však s tým, že sú oveľa menej schopní nejakého intenzívneho pracovného výkonu. Ak ich nejaká činnosť prestane baviť, opustia ju. Často musia zápasiť o vytrvalosť, ktorá by im umožnila preraziť cez prvotné neúspechy, a tak by sa dostali k svojmu cieľu. Platí to v duchovnej rovine aj v bežnom živote.

Ty si vedúci spoločenstva SP, koľko členov má vaše spoločenstvo a aké obdobie práve prežívate ako spoločenstvo, akým výzvam čelíte?

Prežívame čas, kedy sa pripravujeme na takú novú formu členstva spojeného so záväzkami. Prišlo to kvôli tomu, že nám pribudli členovia a potrebujeme urobiť aj taký vnútorný poriadok. Zároveň prežívame čas transformácie z mládežníckej služby na službu aj mladým rodinám. Tým, že sme veľmi viditeľní – ako spoločenstvo, ale aj ako služba Godzone - často čelíme výzvam, ktoré sa týkajú toho, čo o nás ľudia nepravdivo hovoria. Mrzí nás, že sa toto deje v kresťanskom svete.

Aké veci ti v poslednej dobe ukazuje Pán Boh- o čom ti hovorí-  v rámci tvojho života, alebo spoločnosti či Slovenska celkovo. Čo ti chodí hlavou?

V poslednom čase mám pocit, že vzrastá potreba jednoty v Božom kráľovstve medzi Božím ľudom. Myslím takú jednotu, ktorá vyviera z úcty a zo srdca. Jednota, ktorá nie je nariadená, ale vyviera z vnútra človeka. Mám pocit, že úcta je element, ktorý u nás na Slovensku chýba.

A ďalšia vec, ktorá mi vŕta v hlave, je chýbajúca ľahkosť. Ježiš povedal, že jeho bremeno je príjemné a ľahké. No my stále máme pocit, že to, čo nám naložil do služby alebo do života, je také strašne ťažké. Mali by sme byť ľuďmi, od ktorých sa budú iní učiť to, ako prejsť životom s ľahkosťou a radosťou. Nehovorím o nezodpovednosti, hovorím o ľahkosti. Popísal by som to ako život v zodpovednosti, robenie náročných vecí, ale zároveň to má byť život, z ktorého človek nie je ubitý, ale je na ňom vidieť tú ľahkosť.

Čo ďalšie ťa chytí za srdce?

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk