Prečítaj si z knihy: 100 spôsobov, ako milovať dcéru - M. & L. Jacobson

Prečítaj si z knihy: 100 spôsobov, ako milovať dcéru - M. & L. Jacobson

Magazín Ver.sk 04.06.2024 6 minút na prečítanie

Úvod


     Ako rozvíjať a udržiavať blízky a láskyplný vzťah so svojou dcérou? Ako
môžete zotrvávať blízko jej srdca v priebehu rokov? Možno je teraz malá
a ľúbi vás celým srdcom, no ako si udržať dobrý a blízky vzťah s ňou,
aj keď bude staršia? Želáte si pre ňu len to najlepšie, ale ako udržiavať
svoju lásku tak, aby pretrvala?
     Táto kniha vám poslúži ako zdroj inšpirácie, čo robiť, čo hovoriť a ako
sa správať ku svojej dcére v akomkoľvek veku. Potrebuje poznať a zažiť
vašu lásku, aby váš vzťah pretrvával a rástol – a to je aj dôvod, prečo sme
napísali túto knihu. Každý deň si prečítajte jeden spôsob, premýšľajte
nad ním a skúste ho uplatniť vo vzťahu s vašou dcérou.
     Niekedy musíme zmeniť naše myslenie. Niekedy potrebujeme zmeniť
to, čo hovoríme, aj ako to hovoríme. A niekedy musíme zmeniť to, čo
robíme. Pre niektorých rodičov to môže byť len malé usmernenie. Pre
iných to môže znamenať dramatickú zmenu. Ale pre všetkých rodičov
je to cesta, ako milovať svoju dcéru každý deň viac. Keď sa budete učiť
skutočne ju milovať, vytvoríte základ pre zmysluplný dôverný vzťah,
ktorý pretrvá aj v skúškach a aj potom, keď sa z nej stane dospelá žena.
     Sme rodičia ôsmich úžasných detí, z toho štyri sú dievčatá vo veku
od 19 do 24 rokov. Prešli sme si túto cestu a teraz ju chceme prejsť aj
s vami. Nie vždy sme všetko robili správne a určite sme urobili veľa chýb,
ale sme vďační za to, že sa môžeme tešiť z milujúceho vzťahu s našimi
dievčatami. Nech sa už nachádzate na vašej ceste kdekoľvek, naučiť
sa dobre milovať svoju dcéru je spôsob, ako dosiahnuť to najlepšie vo
vašom vzájomnom vzťahu dnes aj pre budúcnosť.

Matt a Lisa Jacobson

1
Pýtajte sa jej

 
     Sú si blízki. Takto náš priateľ charakterizoval
vzťah medzi nami a našimi dcérami. A je to prav-
da, sme si blízki. Smejeme sa, objímame sa a roz-
právame sa o všetkom. Ako sme k tomu dospeli?
     Ako sme sa dostali k sebe tak blízko?
Naša blízkosť je výsledkom hľadania. Hľadali sme
srdcia našich dcér a vzťah s nimi. Zaujímali sme
sa o ich myšlienky, obavy, nádeje a sny.
     A kládli sme im otázky.
     Kladieme našim dcérkam otázky každý deň.
Zaujíma nás, ako sa im darí, nad čím premýšľajú
a ako sa cítia.
     Naše dievčatá potrebujú, aby sme sa ich na tieto
veci pýtali. Niekedy nám samé od seba nepove-
dia, čo majú na srdci, alebo na mysli. Potrebujú,
aby sme sa ich pýtali a potrebujú, aby sme sa zau-
jímali o ich odpovede.
     Vaša dcéra tiež potrebuje, aby ste sa jej pýtali.

2
Vstaňte skoro ráno
A SLEDUJTE spolu
východ slnka


     Začína sa ďalší týždeň. Je čas ísť do práce, do
posilňovne, zúčastniť sa nejakej udalosti. Požia-
davky života nedokážete odbúrať, ale takisto ne-
dokážete spomaliť rast a dozrievanie vašej dcéry.
Čas uteká. A ani sa nenazdáte, vaše dievča odíde
z domu, aby vstúpilo do ďalšej etapy svojho živo-
ta. Nikdy nie je ten správny čas na to, aby ste spo-
malili a jednoducho len „boli“ so svojou dcérou.
Vždy je veľmi veľa iných vecí, ktoré práve treba
urobiť.
     A predsa: múdri, hoci zaneprázdnení rodičia si
dokážu nájsť čas.
     Ako? Ak by sme boli k sebe naozaj úprimní, kaž-
dý si vie nájsť čas na to, čo je pre neho naozaj dô-
ležité. V skutočnosti to už každý z nás aj urobil...
Či už ako rodič, ktorý si dokáže urobiť prestávku,
aby sa tešil zo svojej dcéry a vnímal ju ako Boží
dar, alebo ako rodič, ktorý si nikdy čas nenájde.
Oba typy rodičov majú priority podľa toho, čo je
pre nich dôležité, a podľa svojich priorít trávia
svoj čas. Akým rodičom ste vy?
     Milujte svoju dcéru tak, že ju povýšite nad požia-
davky v dennom rozvrhu – napríklad tak, že bu-
dete spolu pozorovať krásu východu, či západu
slnka, alebo inú prírodnú scenériu, ktorá sa nám
prihovára: „Dajme si pár minút na to, aby sme po-
zorovali krásu Božieho stvorenia spoločne.“
     Blízky vzťah s vašou dcérou sa buduje hľadaním
a delením sa o takéto nádherné, spoločne prežité
okamihy.

3
Objímte ju ÚPRIMNE


     Keď dcéra vošla do izby, hneď som videla, že je
naštvaná, ešte skôr, ako niečo povedala. Pravde-
podobne to so mnou nemalo nič spoločné, ale
tušila som, že si to aj tak odnesiem. No ešte skôr
než začala, dostala som náhlu inšpiráciu, že sa za
ňou načiahnem a objímem ju – nie tým rýchlym
povinným objatím, ale pomaly a zámerne bez
akýchkoľvek iných plánov.
      Myslím, že nás to obe tak trochu prekvapilo.
Ale na jej rozpoloženie a náš vzťah to malo skvelý
vplyv. To, čo ju zožieralo, akoby zrazu zmizlo.
     Niekedy vaše dievčatko nepotrebuje veľa slov,
inštrukcií, či náprav, len jednoducho potrebuje
vaše starostlivé, úprimné objatie. Takže natiah-
nite dnes k nej ruku a pevne ju objímte!

4
Napíšte jej list


     Kedy ste naposledy dostali list napísaný rukou,
alebo na písacom stroji? Ako ste sa cítili? Listy sú
čoraz neobvyklejšie a pravdepodobne je to už veľ-
mi dávno, čo ste vy sami list písali. (A možno ste
zatiaľ žiaden nenapísali.) V každom prípade je tu
dobrá správa. Keď napíšete list, môže sa stať nie-
čím neobyčajným a môže mať mocný vplyv. Môže
to byť niečo, na čo bude vaša dcéra spomínať s ra-
dosťou po celý život.
     Nemusíte sa písania listu báť, váš list nemusí
získať literárne ocenenie. Na to, aby ste napísa-
li zmysluplný list, ktorý vychádza z vášho srdca
a dotkne sa toho jej, potrebujete len úprimné
myšlienky.
     Tu je niekoľko nápadov, o čom by ste jej mohli
napísať:
     Napíšte jej, že ste na ňu hrdí.
     Povedzte jej, ako milujete jej osobnosť a čo si
na nej vážite.
     Povedzte jej o svojom celoživotnom záväzku
k nej.
     Vyjadrite svoju dôveru k nej a v jej budúcnosť.
     Možno by ste mohli kúpiť špeciálnu obálku
a papier, ktorý by prispel k jedinečnosti tohto
daru zo srdca.
     A ešte jeden tip – list napíšte najskôr ako kon-
cept, na obyčajný papier, alebo na počítači. Tak
môžete urobiť niekoľko úprav skôr, než napíšete
finálnu verziu. Až potom prepíšte text na ozdob-
ný papier.
     Ak musíte svoj list poslať poštou, tak to urobte.
Ak vaša dcéra býva stále doma, položte jej list na
miesto, kde ho určite nájde!

5
Buďte pripravení
poslúžiť jej s radosťou


     Keď sa s vami podelím o tento príbeh, možno bu-
dete považovať naše dcéry za rozmaznané.
     Odkedy naše dcéry dorástli na to, aby mohli piť
kávu (u nás je to pomerne nízky vek), otec im kaž-
dé ráno na kávovare pripraví kávu a naservíruje
ju dcéram tak, ako ju majú rady. Trochu smotany,
dosť veľa cukru a každej ju naleje do jej obľúbe-
nej šálky. Ak je doma, nikdy nezabudne na tento
malý rituál.
     Mohlo by sa zdať, že ich takto rozmaznáva, ale
on sa vždy veľmi teší, keď im môže ráno naserví-
rovať kávu. Keď im hneď zrána podáva šálku slad-
kej kávy, akoby im bez jediného slova vždy pove-
dal: „Ľúbim ťa!“
     Možno vaša dcéra nepije kávu, ale existuje veľ-
mi veľa iných tvorivých spôsobov a mnoho príle-
žitostí, ako jej môžete s radosťou a úsmevom na
tvári poslúžiť. Vyberte si jednu a začnite jej robiť
radosť tým, že jej každý deň poslúžite.

Knihu si môžete objednať tu: https://www.ver.sk/produkt/1100063731/100-sposobov-ako-milovat-svoju-dceru a dočítať do konca. Príjemné, povzbudivé a inšpiratívne čítanie.


Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Ver.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Ver.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové