Prečítaj si z knihy: 100 spôsobov, ako milovať svojho syna - M. & L. Jacobson

Prečítaj si z knihy: 100 spôsobov, ako milovať svojho syna - M. & L. Jacobson

Magazín Ver.sk 30.05.2024 6 minút na prečítanie

Úvod


     Ako sa dá vypestovať a udržať si blízky a láskyplný vzťah so svo-
jím synom? Ako sa možno dotknúť synovho srdca v rôznych ob-
dobiach jeho života? Možno je teraz malý, jeho srdce ešte máte,
no ako si ho udržať, keď bude dospievať a starnúť? Áno, chcete
preňho to najlepšie; ale ak idete ďalej, objaví sa otázka, ako svoju
lásku pretaviť do vzťahu, ktorý vydrží?


     Táto kniha je ideálny materiál, možno sa ňou inšpirovať, pre-
mýšľať pri nej o tom, čo robiť, čo povedať alebo ako sa správať k sy-
novi v rôznom veku. Na to, aby ste si so synom udržali stály a dô-
verný vzťah, váš syn potrebuje vedieť, že ho milujete, a potrebuje
vašu lásku aj zakúšať. A to je dôvod, prečo vznikla kniha, ktorú
držíte v rukách. Každý deň si prečítajte len jednu myšlienku, po-
uvažujte o nej a potom ju aplikujte vo vzťahu so synom.

     Niekedy potrebujeme zmeniť svoje zmýšľanie. Inokedy slová
(i to, ako ich hovoríme). A niekedy potrebujeme zmeniť svoje skut-
ky. Niektorí rodičia možno budú musieť urobiť len drobné úpravy
a vylepšenia. Iní podstúpia radikálnu zmenu. No pre všetkých ro-
dičov to bude cesta. Cesta, na ktorej sa naučia milovať svojho syna
správnym spôsobom a vďaka nej ho budú každý deň milovať o nie-
čo lepšie. Práve takáto dômyselná láska sa stáva základom zmys-
luplného vzťahu naplneného dôverou, ktorý pretrvá skúšku času,
a váš syn v ňom dozrie na muža.


     My sami máme osem úžasných detí, pričom štyria z nich sú
chlapci. Najmladší má trinásť a najstarší dvadsaťpäť rokov. Aj my
sme teda spolu s vami kráčali po tejto ceste rodičovstva a kráčame
po nej aj naďalej. Nie vždy sme všetko urobili správne – veríme,
že sami zistíte, že sme v tomto smere veľmi úprimní. No predsa
máme so svojimi synmi láskyplné vzťahy. Nech už ste na tejto ces-
te kdekoľvek, vedzte, že cesta hľadania správneho spôsobu lásky
k svojmu synovi upevní všetko dobré, čo je vo vašom vzťahu už
dnes a vloží doň aj to nové, čo pretrvá do budúcnosti.

Matt a Lisa Jacobsonovci

1
Uistite ho,
že s ním radi trávite čas


     Môj otec bol presvedčený, že som úžasný mladý
muž. Hovoril to o mne každému. Jedinou chybou
bolo: mne samému to nikdy nepovedal. Takmer
do tridsiatky som bol presvedčený, že môj otec so
mnou trávi čas len preto, že musí.
     Dnes máme vynikajúci vzťah (a máme ho už
niekoľko desiatok rokov), toto všetko sme si spo-
lu vyrozprávali. No pamätám si, ako silno na mňa
vplývalo presvedčenie, že môj otec so mnou ne-
rád trávi čas, že nemá radosť z mojej spoločnosti.
     Mnohí rodičia sú presvedčení o výnimočnosti
svojich detí a veľmi veľa o nich rozprávajú dru-
hým ľuďom. No aby to váš syn vedel a potom uve-
ril, že je to pravda, budete musieť urobiť viac, než
len hovoriť o tom svojim priateľom.
     Sila mladého chlapca alebo muža vyplýva
z toho, čomu verí, nie z toho, čo sprostredkovane
počuje. Láska, akou milujete svojho syna, musí
byť preukázaná navonok, spôsobom, ktorý bude
preňho zrozumiteľný a vďaka ktorému uverí, že
sa úprimne tešíte z jeho prítomnosti.
     Môžete začať tým, že túto pravdu vyjadríte
svojmu synovi slovne už v jeho detstve. No aj keď
je už z neho mladý dospelý muž, môžete mu po-
vedať: „Som s tebou veľmi rád.“ Len mu to pove-
dzte. Mnohí synovia nikdy nepočuli takéto uisťu-
júce slová z úst svojho otca. Nech ich teda váš syn
počuje – jasne a zreteľne.
     Ďalším jednoduchým a praktickým spôsobom
je pozvať ho so sebou niekde von v rámci bežné-
ho, každodenného života. Vezmite ho „na výlet“
do potravín, lekárne alebo chovateľských potrieb,
alebo ho len tak vezmite so sebou do mesta niečo
vyzdvihnúť či vybaviť. Takéto pozvanie je pozi-
tívny spôsob vyjadrenia: „Som s tebou rád.“ Je to
jednoduchá vec, no ako mnohé jednoduché veci
v živote aj táto má v sebe veľkú moc prihovoriť sa
srdcu vášho syna.

2
Prestaňte robiť,
čo robíte, a objímte ho


     Nedávno som sa svojho štrnásťročného syna
opýtala, kedy sa cíti milovaný. Myslela som si, že
nad odpoveďou bude uvažovať niekoľko minút,
no mýlila som sa. Odpovedal mi hneď. „Cítim sa
milovaný, keď prestaneš niečo robiť – napríklad
pripravovať večeru – a otočíš sa, aby si ma objala.“
     Také jednoduché. Také ľahké. A predsa to nero-
bím vždy. Keď som bola mladšia mamička, pova-
žovala som prípravu večere za najvyššiu prioritu.
Deti mohli počkať. No už to tak nerobím. Chceli
by ste radšej trochu pripálené alebo neskôr pri-
pravené jedlo alebo premeškať vzácne objatie od
dieťaťa, ktoré nadovšetko milujete? Áno, ani ja by
som nechcela objatie premeškať.
     Netušila som však, že môj syn si tak rýchlo uve-
domí, že lásku zakúša vtedy, keď prestanem čosi
robiť a objímem ho. Vlastne bolo to aj prekvapivé
počuť niečo také milé od mladého muža, ktorý je
už teraz vyšší a širší ako ja.
     Na objatiach naozaj záleží. Preto prestaňte
robiť, čo robíte (či už je to príprava večere alebo
prezeranie správ na mobile), a pritúľte si svojho
syna. Nie sú potrebné žiadne slová – len ho jedno-
ducho s láskou objímte.

3
Vydajte sa
na veľké dobrodružstvo


     Ak je váš syn malý, veľkým dobrodružstvom môže
byť preňho aj nočné stanovanie na dvore. Ak je
trochu starší, môže to byť stanovanie v divočine,
v lese.
     Ja som vyrastal v Kanade, konkrétne v mes-
tách Tete Jaune Cash v Britskej Kolumbii a v de-
dinke Dease Lake, neďaleko rieky Yukon. Takmer
priamo pred dverami sme mali vrch Mica (2655 m
n. m.). Vypínal sa nad naším domom ako nejaký
veľký obor. Nikdy nezabudnem na to, ako ma otec
v dvanástich vzal na tento vrch, ďaleko nad pás-
mo kosodreviny a ako sme tam strávili noc zaba-
bušení v spacích vakoch. Sledovali sme polárnu
žiaru tancujúcu hore-dole po nekonečnom nebi
posiatom hviezdami. Dokonca sme vtedy našli aj
skameneliny vodných slimákov a rybích kostí.
     Alebo si môžete požičať loď a ísť na prieskum.
My sme si požičali ľahké jednomiestne člny a chy-
tali sme kraby. Potom sme si ich uvarili a zjedli.
Keď sme bývali v Tennessee, odviezli sme sa do
floridského mesta Naples, požičali sme si na celý
deň loď a lovili mušle. S trochou kreativity nájde-
te veľa rôznych možností aj tam, kde žijete.
     Dokážete vymyslieť vzrušujúce dobrodruž-
stvo, ktoré by sa mohlo vášmu synovi páčiť?


4
Vyslovujte nad ním
slová požehnania


     Môj syn mal hlavu pohrúženú do učenia, takže
ma nevidel prichádzať. No ja som zámerne poti-
chu prišla k nemu a položila mu ruku na hlavu.
Zostala som však ticho, aby som ho nerušila. Za-
každým to ale dopadlo rovnako.
     Prerušil svoju činnosť a nežne, milo sa na mňa
pozrel: „Mama, ty si mi žehnala, však?“ Bolo to
však skôr konštatovanie ako otázka. „Áno, žehna-
la.“ Urobila som to toľkokrát, že som ani nemuse-
la niečo hovoriť. On už vedel, čo sa deje.
     Zvyčajne poviem aj nejaké slovo požehnania.
Niekedy je to jednoduché: „Žehnám ti, synček.“
Inokedy som konkrétnejšia. No je úžasné, ako
mocne pôsobí v jeho živote to drobné pošepnutie
a jemný dotyk.
     Možno ste nič podobné doteraz nerobili. Prav-
dupovediac, je to pomerne jednoduché. Stačí
povedať pár slov a jemne pritom položiť ruku na
hlavu alebo rameno vášho syna. Potom si všímaj-
te, ako sa mu zväčší srdce a ako je odrazu o tro-
chu vyšší.
     Vykročte do toho. Žehnajte svojmu synovi. On
po tom túži viac, než to možno dokáže povedať či
pochopiť.

Knihu si môžete objednať tu: https://www.ver.sk/produkt/1100063732/100-sposobov-ako-milovat-svojho-syna a dočítať do konca. Príjemné, povzbudivé a inšpiratívne čítanie.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Ver.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Ver.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové