Prečítaj si z knihy: 9 dní za posilnenie našej viery

Prečítaj si z knihy: 9 dní za posilnenie našej viery

Magazín Ver.sk 20.10.2023 3 minúty na prečítanie

1. DEŇ

Viera ako zdroj života


Znamenie kríža:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

CHVÍĽA STÍŠENIA

Stíšim sa, uvedomím si prítomnú chvíľu, dýcham pokojne.
Všetky starosti a obavy nechávam bokom a prijímam
prítomnosť Boha, ktorý mi je veľmi blízko a miluje ma.

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO

Duchu Svätý, ty si Svetlo a Tešiteľ, príď a veď moju
dnešnú modlitbu. Príď a naplň ma svojou nežnou
prítomnosťou. Daj, aby bolo moje srdce vnímavé na
Božiu lásku. Nech vo mne rastie viera a dôvera.

ROZJÍMANIE OTCA JACQUESA PHILIPPA

Počas týchto duchovných cvičení budeme uvažovať
o viere a prosiť Boha, aby naša viera rástla. To je
najdôležitejšie pre každého z nás.

Viera je tak trochu paradoxná skutočnosť. V istom
zmysle je to jednoduchá vec, je to postoj srdca,
ktorý často pociťujeme v istej chudobe a duchovnej
prázdnote. No zároveň je to aj nesmierne plodná
a krásna skutočnosť, pretože každý úkon viery nás
privádza do kontaktu s Bohom a postupne nám
otvára celé bohatstvo a hĺbku Božieho tajomstva.
Napredovanie vo viere vedie k napredovaniu
v nádeji a láske. Viera je jediné svetlo, ktoré nás
nikdy nesklame. V skutočnosti je našou silou.Umož-
ňuje nám spoliehať sa na Boha.

Môžeme povedať, že všetky naše hriechy a chyby
pramenia z nedostatku viery. Neveríme dostatočne
v Božiu moc a lásku, a to je v konečnom dôsledku
samotný problém nášho života.

Je pravda, že niekedy prechádzame ťažkými a bo-
lestivými okolnosťami, s ktorými je zložité sa vyrovnať.
Navyše často prežívame vlastnú krehkosť a slabosť;
tieto ťažkosti však nie sú skutočným problémom náš-
ho života. Naším jediným problémom je nedostatok
viery. Ak svoje ťažkosti, vrátane osobných obmedze-
ní, prežívame s vierou, ak sa v úplnej dôvere vložíme
do Božích rúk, potom sa ON – Boh postará o nás
a o všetko ostatné v našom živote. A dokonca uda-
losti, ktoré sú najviac negatívne, sa nakoniec stanú
pozitívnymi.


V evanjeliách Ježiš kladie veľký dôraz na vieru: Keby
ste mali vieru čo len takú veľkú ako malé horčičné
zrnko a povedali by ste tomuto vrchu, aby sa hodil
do mora, poslúchol by vás (porov. Mt 17, 20; Lk 17,
6). To, čo Ježiš najviac vyčíta svojim učeníkom, nie sú
ich ľudské zlyhania, ale nedostatok viery.
Keď čítame Jánovo evanjelium, nachádzame celý
zoznam mnohých dobrodení, ktoré vyplývajú z vie-
ry: kto verí, nebude odsúdený, ale prejde zo smrti
do života, kráča vo svetle, má večný život, nikdy
nebude žízniť, aj keby zomrel, bude žiť, uvidí Bo-
žiu slávu, už vstal z mŕtvych, bude konať skutky, aké
koná Kristus a ešte väčšie, zvíťazí nad svetom (po-
rov. 1 Jn 5, 4).

Na konci svojho evanjelia svätý Ján hovorí: „Ježiš
urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďal-
ších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. No
tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je
Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho
mene.“ (Jn 20, 30-31)
V jeho mene majú život!

To je to podstatné: viera nám dáva život, skutočný
život na tejto zemi a večný život v Božom kráľovstve.
Vďaka viere sme v kontakte s Bohom, vďaka nej sa
dotýkame Boha a Boh sa dotýka nás. A náš Boh je
Bohom života!


PROSBA

Uvedomujem si, že mi chýba viera a že práve to je
hlavný problém môjho života. Ježišu, pomôž mi rásť
vo viere.

MYŠLIENKY SVEDKA VIERY

„Kto má vieru, ten prebýva v Bohu a z jeho lona prú-
dia pramene života: to je duchovná plodnosť.“
(P. Marie-Eugène od Dieťaťa Ježiša)

SLOVÁ NA ZAMYSLENIE

V 11. kapitole Jánovho evanjelia sa Ježiš pred vzkrie-
sením Lazára z mŕtvych rozpráva s Martou: „Ja som
vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď
umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.
Veríš tomu?“ Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uveri-
la, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“
(Jn 11, 25-27)

Knihu si môžete objednať tu https://www.ver.sk/produkt/1100076509/9-dni-za-posilnenie-nasej-viery a dočítať do konca. Pokojné a povzbudivé čítanie.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Ver.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Ver.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové