Prečítaj si z knihy: Krst v Duchu Svätom - CHARIS

Prečítaj si z knihy: Krst v Duchu Svätom - CHARIS

Magazín Ver.sk 22.08.2023 4 minúty na prečítanie

I. časť 

Znaky a ovocie krstu v Duchu Svätom 

     Krst v Duchu Svätom je život meniaca skúsenosť lásky Boha Otca vliatej do srdca skrze Ducha Svätého, ktorú daná osoba prijala odo vzdaním sa Ježišovi Kristovi ako svojmu Pánovi. Oživuje milosť krstu a birmovania, prehlbuje spoločenstvo s Bohom a ostatnými veriacimi v Kristovi, prebúdza evanjelizačný zápal a vyzbrojuje človeka charizmami pre službu a misiu. Toto Božie pôsobenie, ktoré je prítomné od počiatku Cirkvi, sa nedá ohraničiť na konkrétny prúd alebo hnutie. Tento dokument sa však sústreďuje na krst v Duchu Svätom,  ako sa javí v Katolíckej charizmatickej obnove. Pre toto zameranie  existujú dva dôvody: po prvé, pozornosť súčasnej Cirkvi sa obrátila  na krst v Duchu Svätom práve vďaka jeho pôsobeniu v Obnove; po  druhé, krst v Duchu Svätom sa prijíma a chápe ako ústredná milosť  v samotnom srdci Obnovy. Skrze krst v Duchu sa v našej dobe na novo sprítomnila skúsenosť prvých Turíc. Všetko ostatné ovocie Obnovy plynie z krstu v Duchu Svätom a opätovne vrhá svetlo na túto  základnú milosť. 

1.1 Prekvapenie Ducha Svätého 

     Od začiatku charizmatickej obnovy sa krst v Duchu Svätom prežíval ako zvrchovane Boží dar, nezávislý od akejkoľvek ľudskej  zásluhy alebo konania. Aj Katolícka charizmatická obnova vznikla  ako nečakaná milosť, neplánovane a bez sformulovaných cieľov, či  programov. Obnova nemá nijakú poznateľnú postavu zakladateľa.

   Pojem charizmatická obnova (s malých „ch“) sa tu používa na označenie pre prúd milosti,  ktorý sa dá nájsť od prebudenia na Azusa Street v mnohých kresťanských tradíciách. Treba  ho odlišovať od Charizmatickej obnovy alebo Katolíckej charizmatickej obnovy ako hnutia  v Katolíckej cirkvi. 

     Potvrdenie zvrchovaného charakteru Božieho pôsobenia v krste v Duchu Svätom sa nesmie chápať tak, že by nahrádzalo Božiu spásnu milosť ako dar, ktorý sprostredkuje Cirkev,  posvätná služba, liturgia a sviatosti (porov. III. časť, odd. 4) aj keď mnohé spoločenstvá, ktoré vznikli v rámci Obnovy, majú zakladateľov alebo zakladateľky. Začiatky Obnovy dokazujú, že katolíci prijali krst v Duchu Svätom v rozličných situáciách a rozličným spôsobom. Za niektorých sa modlili osoby, ktoré už boli pokrstené  v Duchu Svätom; ďalší prijali túto milosť pri osobnej modlitbe; ďalší  ju prijali v skupinách, kde sa modlili a študovali Sväté písmo; iní pri  čítaní alebo počúvaní svedectiev druhých. 

     Pretože Charizmatická obnova vznikla ako neočakávaná milosť, nemá registrovaných členov tak, ako je to v prípade organizovaných  hnutí a spoločenstiev bežné. Ľudia patria k Obnove v prvom rade  preto, lebo prijali krst v  Duchu Svätom, a  následne preto, lebo sa  pridŕžajú tejto milosti a usilujú sa jej byť verní v rámci Cirkvi. Organizácia hnutia prišla až následne po jeho vzniku. Prvé štruktúry, ktoré  vznikli v rámci Obnovy, sa nazývali „služobné výbory“ a nijako si nenárokovali autoritu nad vznikajúcimi skupinami a spoločenstvami.  Následne boli navrhnuté prípravné kurzy pre krst v Duchu Svätom,  ako napríklad seminár Život v Duchu, ktoré podporujú plodné prijatie tejto milosti. 

1.2 Charakteristické znaky krstu v Duchu Svätom 

     Znaky krstu v Duchu Svätom výstižne opísal jeden z účastníkov  víkendu v Duquesne v roku 1967: 

„Naša viera ožila, stala sa určitým druhom poznania. Nadprirodzený svet je odrazu skutočnejší ako ten prirodzený. Ježiš  Kristus je pre nás skrátka reálnou osobou, skutočnou, živou osobou. On je naším Pánom, ktorý koná v našom živote. Čítame Nový zákon tak, akoby bolo aj teraz každé slovo, každé jedno písmeno pravdivé. Namiesto činností, ktoré sme si sami určili ako ,dobré pre nás‘, sa modlitba a sviatosti stali naším každodenným chlebom. Láska k Svätému písmu, láska k Cirkvi, akú som si nikdy predtým nedokázal predstaviť,  premena našich vzťahov s druhými ľuďmi, potreba, ale aj sila  svedčiť, ktorá prekonáva všetky očakávania – toto všetko sa  stalo súčasťou nášho života. Prvotná skúsenosť  ,krstu v Duchu Svätom‘ vôbec nebola emocionálna, náš život však naplnila rozvaha, istota, radosť a pokoj… Pred každým stretnutím  sme spievali Veni Sancte Spiritus a mysleli sme to vážne. Neboli sme sklamaní… Boli sme zaplavení charizmami… Sme vovádzaní do úžasnej atmosféry ekumenizmu.“

Táto časť sa detailnejšie venuje charakteristickým znakom krstu v Duchu Svätom a jeho dôsledkom v živote veriacich. Rozloženie  tejto časti nie je výpoveďou o dôležitosti alebo chronológii účinkov.  Mnohé sú podstatnou súčasťou skúsenosti prijatia krstu v  Duchu  Svätom, zatiaľ čo iné sú plodmi, ktoré sa často rozvíjajú až neskôr. 


Knihu si môžete objednať tu: https://www.ver.sk/produkt/1100074126/krst-v-duchu-svatom a dočítať do konca. Príjemné a povzbudivé čítanie.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Ver.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Ver.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové