Prečítaj si z knihy: Minútové modlitby na upokojenie mysle

Prečítaj si z knihy: Minútové modlitby na upokojenie mysle

Magazín Ver.sk 12.10.2023 3 minúty na prečítanie

BEZPEČIE


Nech sa stane čokoľvek


Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou,
a keď cez rieky, nezaplavia ťa.
Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa
a plameň ťa nespáli
.
IZAIÁŠ 43, 2

Pán môj, menia sa moje modlitby v priebehu rokov?

     Možno je to len môj pohľad, ale zdá sa mi, že ti pred-
kladám tie isté obavy stále dookola. Nie je to preto, lebo
neodpovedáš na moje modlitby. Je to preto, lebo som sa
rozhodla zostávať vo svojich starostiach a nesnažím sa,
aby moja viera vzrástla.
     Ale bez ohľadu na to s čím sa stretnem, ty si so
mnou. Žiadna preplnená miestnosť, pustý turistický
chodník ani čakáreň v nemocnici ma nemôžu oddeliť
od tvojej starostlivosti a ochrany. Táto pravda ma po-
vzbudzuje, aby som vykročila do ďalších dní. Čoho sa
mám báť, ak viem, že sa môžem oprieť o tvoju silu?
Naplň ma vierou a odvahou, Pán môj. Budem ti veriť,
nech príde čokoľvek.

Zasa budem prežívať pokoj


Nestrachuj sa, Izrael, lebo hľa, vyslobodím ťa
z diaľky a tvoje potomstvo z krajiny jeho zajatia.
Jákob sa vráti a bude žiť v pokoji,
bez starostí a nik ho nevystraší.

JEREMIÁŠ 30, 10

     Niekedy sa cítim ako v zajatí – odrezaná od života,
o ktorom som si myslela, že ma k nemu povolávaš.
Zaujímalo by ma, či nie som príliš ďaleko od cieľa, ku
ktorému si ma povolal.
     Ale viem, že si tu so mnou. A s úľavou sa usadím
v tvojej prítomnosti. Cítim, ako ma pozývaš, aby som
zložila svoje starosti a zostala pri tebe na večnosť. Už
nechcem zažívať strach, že som si nevšimla znamenia,
ktoré ukazovali správny smer. Zachránil si ma a ukázal
mi, čo to znamená zostávať v tebe a žiť z tvojho Ducha.
Opäť budem prežívať pokoj. Otázky a zákruty na mo-
jej ceste ma nevystrašia. Môžem kráčať kamkoľvek, ale
nikdy sa nevzdialim od domoviny, ktorú mám v tvo-
jom srdci.

Všetky moje cesty


Veď on svojim anjelom prikáže,
aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách.

ŽALMY 91, 11

     Pán môj, som vďačná za tvoju starostlivosť a ochranu.
Často som cítila a v mnohých situáciách aj videla, že si
so mnou. Keď nemôžem spať, tvoje Slovo ma upokojí.
A keď moje starosti prehlušujú moju vieru, spomínam
si na chvíle, keď si sa o mňa postaral alebo keď si ma
previedol cez moje ťažkosti. Verím, že tvoja neviditeľná
ruka koná. Častokrát sa mi stalo, že keď som sa rozho-
dovala, počula som, ako mi hovoríš svoju pravdu. Ale-
bo mi cudzí ľudia prejavili láskavosť len niekoľko minút
po tom, čo som pocítila bolesť z osamelosti.
     Daj, aby som vždy dokázala vidieť a oceniť, keď ma
budeš viesť a ukazovať mi ďalší krok. Daj mi múdrosť,
aby som poznala, kedy ma chceš odvrátiť od ďalšieho
omylu. Stráž ma na mojich cestách, drahý Pán, nech sú
moje dni dôkazom tvojej sily.

Privedená do bezpečia


Dovolil si, aby nám ľudia chodili po hlave.
Prešli sme ohňom i vodou,
no doviedol si nás k hojnosti.

ŽALMY 66, 12

     V správach alebo na internete sa denne objavujú sprá-
vy o prírodných katastrofách aj osobných nešťastiach.
Tieto tragédie a očakávané straty sa stali súčasťou môj-
ho vnútorného života. Keď sa môj duch ocitne v ohni
pochybností a moje srdce zaplaví smútok, vždy túžim
len po jednom – chcem všetko ovládať. Neznesiem, aby
to, na čom mi záleží, zhorelo do tla alebo bolo zničené
iným spôsobom.
     Ale ty mi ukazuješ svoj poriadok a to, že uzdra-
venie príde neskôr. No ja nalieham a chcem nájsť to,
na čom mi záleží, medzi odpadkami a troskami a na-
vyše chcem, aby to bolo čisté a neporušené. Ale to nie
je možné a nie je to otázkou viery. Viera je niečo viac.
Veriť znamená dôverovať ti, že z trosiek vytvoríš niečo
nové a bohaté. Toto je prisľúbenie, ktoré šepkáš svojim
deťom, keď ich vyťahuješ z trosiek a nesieš nás do svoj-
ho bezpečného objatia.

Knihu si môžete objednať tu: https://www.ver.sk/produkt/1100076328/minutove-modlitby-na-upokojenie-mysle a dočítať do konca. Pokojné a povzbudivé čítanie.


Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Ver.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Ver.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové