Prečítaj si z knihy: Pápež František - Srdce nám hovorí o Bohu

Prečítaj si z knihy: Pápež František - Srdce nám hovorí o Bohu

Magazín Ver.sk 06.09.2023 4 minúty na prečítanie

Prvá časť 

SPRIEVODCA K ROZLIŠOVANIU

Stredajšie katechézy


1. Čo to znamená rozlišovať? 

Generálna audiencia, 31. augusta 2022 

     Dnes začíname nový cyklus katechéz. Ukončili sme katechézy o starobe a teraz je pred nami nový cyklus zameraný na tému  rozlišovania. Rozlišovanie je dôležitý úkon, ktorý sa týka každého, pretože rozhodovanie je podstatnou súčasťou života. Rozlišujte v tom, čo si volíte! Človek si vyberá jedlo, šaty, štúdium, prácu, vzťah. Vo všetkých týchto prípadoch sa konkretizuje životný projekt a konkretizuje sa aj náš vzťah s Bohom. 

     V evanjeliu Ježiš hovorí o rozlišovaní pomocou obrazov z bežného života; napríklad opisuje rybárov, ktorí si vyberajú dobré ryby a zlé vyhadzujú, alebo obchodníka, ktorý vie spomedzi mnohých perál určiť tú s väčšou hodnotou. Alebo ten, kto pri oraní poľa  narazí na niečo, čo sa ukáže ako poklad (porov. Mt 13, 44 – 48). 

     Vo svetle týchto príkladov sa rozlišovanie predstavuje ako  uplatňovanie inteligencie, skúsenosti, ako aj vôle, aby sme zachytili priaznivý okamih. To sú podmienky na to, aby sme urobili dobré rozhodnutie. Na správne rozhodnutie je potrebná inteligencia, znalosť i vôľa. A rozlišovanie nás aj niečo stojí, aby sa  mohlo premietnuť do skutočnosti. Aby rybár vykonával svoje  povolanie čo najlepšie, musí počítať s únavou, dlhými nocami strávenými na mori a s vyhodením časti úlovku, pričom sa  musí zmieriť so stratou zisku v prospech tých, ktorým je určený. Obchodník s perlami neváha minúť všetko, aby si danú perlu kúpil, a rovnako koná aj ten, kto narazil na poklad. Sú tu neočakávané, neplánované situácie, v ktorých je nevyhnutné  uvedomiť si dôležitosť a naliehavosť rozhodnutia, ktoré treba  urobiť. 

     Rozhodnutia musí robiť každý človek, nikto ich neurobí za nás. Ten, kto je dospelý, slobodný môže v určitom okamihu požiadať o radu a premýšľať nad ňou, ale rozhodnutie je jeho vlastné; nemôže povedať: „Prišiel som o toto, pretože rozhodol môj  manžel, rozhodla moja žena, rozhodol môj brat.“ Nie! Ty sám musíš robiť rozhodnutie. Rozhodnutie musí urobiť každý z nás, a preto je dôležité vedieť rozlišovať. Aby sme sa dobre rozhodli,  je potrebné vedieť rozlišovať. 

     Evanjelium naznačuje ďalší dôležitý aspekt rozlišovania: zapájajú sa do neho city. Kto našiel poklad, tomu nerobí problém  všetko predať, taká veľká je jeho radosť (porov. Mt 13, 44). Výraz, ktorý používa evanjelista Matúš, označuje celkom osobitnú  radosť, akú nemôže dať nijaká ľudská skutočnosť, a naozaj sa v evanjeliu objavuje len na niekoľkých miestach; všetky z nich  odkazujú na stretnutie s Bohom.

     To je tá radosť mudrcov, keď po dlhej a namáhavej ceste opäť  uvidia hviezdu (porov. Mt 2, 10). Radosť. Je to tá radosť žien,  ktoré sa vracajú od prázdneho hrobu po tom, čo počuli anjelovu zvesť o vzkriesení (porov. Mt 28, 8). Je to radosť tých, ktorí našli  Pána. Urobiť dobré rozhodnutie, správne rozhodnutie, ťa vždy  privádza k tej konečnej radosti. Na ceste je možno potrebné pretrpieť trochu neistoty, premýšľať, hľadať, ale správne rozhodnutie ťa nakoniec obdarí radosťou. 

     Pri poslednom súde bude Boh robiť rozlišovanie – to veľké rozlišovanie –, ktoré sa bude týkať nás. Obrazy roľníka, rybára a obchodníka sú príkladom toho, čo sa deje v nebeskom kráľovstve. Kráľovstve, ktoré sa prejavuje v bežných životných činnostiach,  ktoré si vyžadujú zaujať postoj. Preto je také dôležité vedieť rozlišovať. Veľké rozhodnutia môžu vyplynúť z okolností, ktoré sa  na prvý pohľad zdajú druhoradé, ale ukážu sa rozhodujúce. Napríklad, spomeňme si na prvé stretnutie Ondreja a Jána s Ježišom, stretnutie, ktoré sa rodí z jednoduchej otázky: „Rabbi, kde  bývaš?“ – „Poďte a uvidíte,“ hovorí Ježiš (porov. Jn 1, 38 – 39). 

     Len pár slov, tie sú však začiatkom premeny, ktorá krok za  krokom poznačí celý život. Evanjelista bude aj po rokoch spomínať na toto stretnutie, ktoré ho navždy zmenilo. Bude si pamätať  aj hodinu: „Boli asi štyri hodiny popoludní“ (v. 39). Je to hodina, keď sa v jeho živote stretol čas a večnosť. A v dobrom, správnom rozhodnutí sa stretáva Božia vôľa s našou vôľou; stretáva  sa súčasná cesta s tou večnou. Urobiť správne rozhodnutie, po prejdenej ceste rozlišovania, znamená uskutočniť toto stretnutie: času s večnosťou.

     Knihu si môžete objednať tu: https://www.ver.sk/produkt/1100075814/srdce-nam-hovori-o-bohu-rozlisovanie-v-dnesnej-dobe a dočítať do konca. Príjemné a povzbudivé čítanie.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Ver.sk používa cookies

Cookies sú informácie, ktoré ukladáme, aby sme zlepšili váš používateľský zážitok na Ver.sk.

Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu. Iné nám pomáhajú zistiť anonymné údaje o návštevnosti nášho webu. A ďalšie slúžia na vykonávanie marketingových kampaní prostredníctvom tretích strán, ako sú napr. Google či Facebook.

Svoju voľbu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Nevyhnutné

Analytické

Marketingové