Slovo - 21. máj

Slovo - 21. máj

Tomáš Daniel 21.05.2019 3 minúty na prečítanie

Jn 14, 27-31a

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva.

Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam – a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane.

Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec.“

Svojvoľník

Sloboda  reflektuje zodpovednosť alebo je podriadená zodpovednosti. No svojvoľnosť nereflektuje zodpovednosť, nechce o nej nič počuť. Dnes, keď sa povie sloboda, myslí sa na svojvoľnosť.  

Svojvoľník je opitý sebou samým, je to narkoman, ktorý si uletel vo svojej halucinácii, že nemá zodpovednosť, že jeho život sa nedotýka druhého. Horšie je to s tými, ktorí úmyselne zavádzajú falošný pojem slobody, s cieľom rozbiť človeka a zaviesť anarchiu.  Každá opitosť skončí vytriezvením a vypitím si dôsledkov svojho konania.

Svojvoľnosť ako filozofický postoj je neudržateľný - klaniam sa iba sebe. Je to opilecké životné vyhlásenie človeka : „Nebudem  slúžiť Pravde, Dobru, Pokoju, Láske.“ Je to praktické popretie existencie Boha alebo praktická vzbura proti Bohu. Nebudem slúžiť Bohu, tým ani človeku. Lebo Boh stvoril svet a zákony, aby slúžili človeku. AK človek sa odvracia od Boha, od večných právd, rozhodol sa zničiť seba. Je to samovražedné konanie, ale zároveň i vražedné, lebo má zodpovednosť za druhých.

A Ježiš hovorí : "...svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec.“ Ježiš lieči klamstvá, v ktorých sa snažíme seba i druhých zničiť.

Pane, daj mi tiché a pokorné srdce, aby som prijal život taký, aký si ho stvoril Amen

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk