Slovo - 9. február

Slovo - 9. február

Tomáš Daniel 09.02.2019 2 minúty na prečítanie

Mk 6, 30 – 34

Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty.

Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich.

Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.“ 

Krst Duchom v samote

Pokiaľ človek neprežije krst Duchom, samota ubíja.  Byť samotný je ubíjajúce. Je prirodzené, že človek potrebuje človeka a čoho sa najviac bojíme je samota. Sme tak stvorení, naše bytie je bytie pre niekoho, byť  vo vzťahu. Naša existencia nachádza svoju dokonalosť, plne sa realizuje vo vzťahu s osobou.

Keď sa povie, že človek je tvor spoločenský, tak zväčša v tom nevidíme bytostné definitívne predurčenie byť vo vzťahu s inou osobou, ale tak to je a samota je skutočne niečo, čo v kresťanstve má dostať nový rozmer. Už to nie je len hluchý priestor, ktorý ubíja. Ak prežijeme krst Duchom je to priestor, kde prežijeme občerstvenie prítomnosťou samou, kde sa stretáme s osobou. Je to čas osvieženia, naplnenia, a niekedy veľmi intenzívneho prežívania prítomnosti.

 V prvej  knihe kráľov čítame v 19. kapitole: „Pred Pánom išiel vietor, veľký a prudký, ktorý trhá vrchy a láme skaly. Ale Pán nebol vo vetre. Po vetre zemetrasenie, ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení oheň, ale Pán nebol v ohni. A po ohni tichý, lahodný šum. Keď to Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel a zastal pri vchode do jaskyne. Vtom prehovoril k nemu akýsi hlas a pýtal sa: „Čo tu robíš, Eliáš?“

 Eliáš precitol z blízkosti samotného Boha, ktorý prenikol tichosť a samotu. Ten lahodný šum, tichý vánok bol oheň Ducha, v ktorom sa Eliáš ocitol.

 Ján Krstiteľ, muž púšte, prorokoval, že Ježiš nás bude krstiť ohňom a Duchom svätým. Samota teda môže byť miestom, kde oheň prítomnosti samej nás bude spaľovať. Teda Boh robí veci nové!  

 Pane, naplň ma Duchom svätým nanovo, daj mi ducha modlitby, nech priestor samoty je tvojím a mojím priestorom, miestom stretnutia a zažitia tvojej moci. Amen.

Katalóg

Inšpirácie pre tvoje srdce
v katalógu na stiahnutie.

Katalóg

Ver.sk. Je to vec srdca.

Objavujte stále viac aj vďaka cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho zážitku na ver.sk